Comunicat de presă „Școală de Vară - ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN INGINERIE” la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă a UOC

În perioada 2 – 6 iulie 2018, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (FIMIM), a avut loc Școala de Vară – Actualități și Perspective în Inginerie (SV-API) desfășurată cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, susținută de Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) în parteneriat cu Universitatea din CraiovaFacultatea de Mecanică, Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (DIMST) din Drobeta Turnu Severin, cu implicarea și participarea GSP Training Center și CERONAV.

Motto-ul acestei școli este Pentru a educa, este necesară nu o vreme îndelungată, ci folosirea cu chibzuinţă a unui timp scurt. Pornind de la aceste cuvinte ale scriitorului și educatorului Ghazaros Aghaian, activitatea SV-API a fost intensă și diversă.

La cursurile SV-API s-au înscris 16 studenți de la Facultatea de Mecanică, DMST, Drobeta Turnu Severin și 15 studenți de la FIMIM – UOC, programele de studii Instalații și echipamente portuare și marine (IEPM) și Sisteme și echipamente navale (SEN).

În prima zi, pe 2 iulie, la deschiderea activității, au participat, din partea UOC, Rector prof. univ. dr. Rugină Sorin și Prorectori prof. univ. dr. Gîrțu Mihai și lect. univ. dr. Bobe Alexandru.

Cadrele didactice invitate au pregătit, pentru cei 31 de studenți participanți, prezentări interdisciplinare, cu subiecte de mare interes privind actualitatea și tendințele în inginerie: Diversitatea în logistică - conf. univ. dr. ing. Melnic Lucia și lect. univ. dr. Bobe Alexandru, Digital Rebellion – Director DINPE ș. l. dr. ing. Ilie Constantin, Lift de materiale acționat hidraulic. Aplicație microcontroler – Decan FIMIM prof. univ. dr. ing. Nicolae Ionel, Modelare matematică a propagării fisurilor în materiale compozite. Aplicații în biomecanică - prof. univ. ing. dr. habil. Crăciun Marius, Producția inteligentă și internetul obiectelor inteligente - prof. univ. dr. ing. Pomazan Valentina, Galeria curiozităţilor aritmetice ale GPS - conf. univ. dr. ing. Ünsalan Izet Kunsel Özel, Oportunități și riscuri în debutul carierei - conf. univ. dr. ing. Manea Greti, Tendințe actuale în dezvoltarea structurilor plutitoare - ș. l. dr. ing. Dubovan Sandu, Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova, Contextul actual privind eficiența energetică - ș. l. dr. ing. Avram Rita Elena, Securitatea energetică a României în actualul context european - Ș. l. dr. ing. Gheorghe Lucian, Renewable Energy from the Sea - prof. univ. dr. ing. Ünsalan Izzet Deniz,, "Dokuz Eylul" University, Institute of Maritime Studies and Technologies, Izmir, Turcia, Sudura în trei timpi: trecut, prezent și viitor – Prodecan FIMIM, conf. univ. dr. ing. Bormambet Melat, SCADA vs IoT - conf. univ. dr. Prodan Gabriel.

Ziua a doua, 3 iulie, a cuprins ateliere de lucru în care au fost implicați cursanții înscriși: Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator susținute de către prof. univ. dr. ing. Pomazan Valentina și Simularea funcționalității sistemelor și echipamentelor navale și portuare susținute de către conf. univ. dr. ing. Ünsalan Izet Kunsel Ozel și ș. l. dr. ing. Pintilie Alexandru.

Prin bunăvoința conducerilor Centrului de Training al Grup Servicii Petroliere și GSP Shipyard, a domnilor directori dr. ing, Caraivan Mitruț, ing. Paul Nichiforov și a echipelor dumnealor, pe data de 4 iulie, cursanții SV-API au avut parte de prezentări, informații și demonstrații cu simulatorul de foraj marin și simulatorul ROV, utilizate în activități desfășurate în largul mării, precum și la platforma de foraj marin Uranus și nava specializată pentru construcția conductelor submarine GSP Bigfoot (Pipe-lay Vessel).

Pe data de 5 iulie, a fost organizat un workshop în cadrul căruia studenții și cadrele didactice au aflat preocupările profesionale actuale și de perspectivă ale specialiștilor din diferite domenii inginerești, reprezentați ai colaboratorilor economici ai FIMIM. Au fost prezenți dr. ing. Mitruț Caraivan – Director GSP Traning Center, Yvette Mîrza – Coordonator Formare GSP Traning Center, Conf. univ. dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa – Director CERONAV, Ivan Firsa - Director Resurse Umane, VARD TULCEA S. A., Ana-Maria Gherasim – Șef Serviciu Personal VARD TULCEA S. A., C.L.C. Laurențiu Mironescu – Director S. C. COREMAR S. A. și absolvenții FIMIM ing. Daniel Timofte, absolvent Energetică Industrială, ing. George Șchiopu și ing. Constantin Cotrumbă, absolvenți Ingineria Sudării, reprezentanți S. C. ARGENTA S. A.

În ultima zi de activitate, pe data de 6 iulie 2018, Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV a fost gazda SV-API.

În prezența Secretarului de Stat în cadrul Ministerului Transporturilor, domnul Ionel Minea, Directorul General CERONAV, conf. univ. dr. ing. Ovidiu Sorin Cupșa, a vorbit despre importanța și efectele folosirii simulatoarelor în procesul de învățământ cât mai apropiate de realitatea de la bordul navelor și instalațiilor marine, despre siguranța personalului și optimizarea tehnicilor de supraviețuire pe mare, despre obiectivele CERONAV. Domnul conf. univ. dr. ing. Teodor Popa și întreaga echipă CEROVAV le-au prezentat cursanților simulatoarele de navigație, simulatoarele mașini și facilitățile de instruire.

Dintre concluziile finale ale cursanților se reține necesitatea esențială a utilizării echipamentelor noi și competitive în formarea tinerilor ingineri care să corespundă cerințelor pieței muncii în domeniul marin și naval.

@page { margin: 0.79in } p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-size: 11pt; so-language: en-US } p.cjk { font-family: "Times New Roman"; font-size: 11pt; so-language: en-US } p.ctl { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt } a:link { color: #0000ff } a.ctl:link { font-family: "Times New Roman" }

De asemenea, cei 31 de cursanți au afirmat faptul că ar repeta oricând o astfel de experiență dinamică, intensă, bogată în informații interesante, teoretice și practice și au recomandat organizarea cât mai curând a ediției următoare a Școlii de Vară – Actualități și Perspective în Inginerie.

 

 • 1 POSTER SV-API_UOC-FIMIM
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 18_1
 • 19
 • 2
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9