ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR / CANDIDAȚILOR FIMIM 2021 - 2022

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR / CANDIDAȚILOR FIMIM 2021 - 2022

 

Studenții din anul I, cât și cei din anii II – IV de studii care, în urma ierarhizării în anul universitar 2021-2022,

au ocupat inițial un loc CU TAXĂ, iar ulterior au urcat pe loc FĂRĂ TAXĂ,

se vor prezenta la Secretariat FIMIM (sediul vechi, b-dul Mamaia, 124, sala E31),

până vineri 15 octombrie 2021, orele 1000 - 1200,

pentru schimbarea contractelor de studii și/sau completarea documentelor necesare recuperării taxelor de școlarizare (după caz).

 

Candidații din sesiunea de admitere iulie 2021,

de la programul de studii universitare de masterat

Ingineria Sistemelor și Echipamentelor Navale Avansate (ISENA)

sunt rugați să se prezinte la Secretariat FIMIM pentru retragerea dosarelor de concurs și / sau recuperarea taxelor de școlarizare achitate (după caz).

 

Pentru recuperarea taxelor sunt necesare:

dovada achitării primei rate,

extras de cont cu codul IBAN

 cerere pe care o vor completa la Secretariat FIMIM.

 

Suma va fi virată în contul studentului, de aceea,

extrasul de cont cu codul IBAN trebuie să fie pe numele studentului.