În atenția studenților/masteranzilor, personalului didactic / nedidactic şi a personalului auxiliar implicat în procesul de învățământ din FIMIM, semestrul al II-lea, 2021 - 2022

Pentru anul universitar 2021-2022, semestrul II, desfăşurarea activităţilor didactice se va realiza astfel:

1.      toate activităţile didactice se vor desfăşura conform orarelor fiecărui program de studii, în sistem online sau fizic, funcţie de decizia titularului de disciplină (cu respectarea normelor epidemiologice şi a posibilităţii transmiterii online);

2.      se vor utiliza platforme precum Microsoft Teams, Moodle, Webex;

3.      în perioada 21.02.2022-07.03.2022, se recomandă, după caz, ca activităţile didactice să se desfăşoare în sistem online, perioadă în care titularii de disciplină vor avea posibilitatea stabilirii unui planning al disciplinei pentru semestrul II, pe care au obligaţia să îl comunice şefilor de an şi directorilor de departamente, iar în funcţie de acesta, studenţii din afara localităţii vor avea timpul necesar cazării în cămin sau în alte locaţii;

4.      activitatea didactică sau nedidactică ce necesită prezenţă fizică se va desfăşura cu respectarea strictă a măsurilor epidemiologice pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Ordinului Nr. 5196/ 1756/ 2021 din 03.09.2021, astfel:

a.      studenții / masteranzii, personalul didactic / nedidactic, personalul auxiliar implicat în procesul de învăţământ au obligaţia să poarte mască de protecţie, în permanenţă, în sălile dedicate activităţilor didactice / nedidactice, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor;

b.      nu se vor prezenta la activităţile didactice ce necesită prezenţa fizică şi nici în instituţia de învăţământ:

-        cei confirmaţi cu infecţie SARS-CoV-2;

-        cei declaraţi contacte directe cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2;

-      cei care au fost testaţi şi așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată şi așteaptă rezultatul;

c.      revenirea în instituţia de învăţământ se va realiza la minimum 7 zile pentru persoanele nevaccinate şi minimum 5 zile pentru persoanele vaccinate;

d.      triajul epidemiologic al studenţilor va fi efectuat obligatoriu zilnic de către fiecare cadru didactic prin completarea de către student a chestionarului pentru identificarea suspiciunii de infecţie cu SARS-CoV-2;

e.      sălile de curs / laborator sunt prevăzute cu circuite epidemiologice, echipate cu dezinfectanţi de mâini, suprafeţe şi covoraşe dezinfectante;

f.       va fi asigurată aerisirea sălilor, înainte de sosirea studenţilor şi la finalul zilei, prin deschiderea ferestrelor minim 30 minute, apoi în timpul pauzelor dintre activitățile didactice, minim 10 minute; 

g.      decizia de suspendare completă a activităţii didactice, ce presupune prezenţa fizică a studenților, se dispune prin hotărâre a Senatului universitar, în urma rezultatului anchetei epidemiologice realizate, cu consultarea şi avizul direcţiei de sănătate publică (DSP), ce va informa permanent cabinetul medical despre cazurile confirmate pozitiv din rândul studenților;

h.      conducerea instituţiei de învăţământ desemnează un responsabil cu atribuţii de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2, care ţine permanent legătura cu conducerea  şi cabinetul medical al UOC. La FIMIM, este desemnată conf.univ.dr.ing. MELNIC Lucia Violeta, Decanul facultăţii.