Laborator de mecanică tehnică, vibraţii mecanice şi rezistenţa materialelor

 

Listă dotări:

27 de standuri individuale de lucru, realizate şi achiziţionate de la firma PHIWE din Elveţia, după cum urmează:

• Dispozitiv pentru măsurarea mărimilor fizice fundamentale:  lungime, greutate şi timp

• Dispozitiv pentru determinarea şi măsurarea momentului

• Dispozitiv pentru determinarea modulului de elasticitate

• Dispozitiv pentru evidenţierea histerezișului mecanic

• Dispozitiv pentru studiul legii lui Hooke

• Dispozitiv pentru studiul legii a doua a lui Newon

• Dispozitiv pentru studiul ciocnirilor

• Dispozitiv pentru studiul căderii libere

• Dispozitiv pentru determinarea valorii acceleraţiei gravitaţionale

• Dispozitiv pentru studiul mişcării pe direcţie oblică (aruncarea oblică)

• Dispozitiv pentru studiul pendulului balistic

• Dispozitiv pentru studiul momentului de inerţie şi a acceleraţiei unghiulare

• Dispozitiv pentru determinarea forţei centrifuge

• Dispozitiv pentru studiul conservării energiei mecanice / roata lui Maxwell

• Dispozitiv pentru studiul giroscopului cu 3 axe. Legile giroscopului

• Dispozitiv pentru studiul giroscopului cardanic. Legile giroscopului

• Dispozitiv pentru studiul pendulului matematic

• Dispozitiv pentru studiul oscilaţiilor unui arc spiral

• Dispozitiv pentru studiul oscilaţiilor forţate

• Dispozitiv pentru determinarea momentelor de inerţie pentru diferite corpuri / teorema Steiner

• Dispozitiv pentru studiul vibraţiilor torsionale

• Dispozitiv pentru studiul momentului de inerţie şi al vibraţiilor torsionale

• Dispozitiv pentru studiul propagării undelor transversale întreţinute

• Dispozitiv pentru studiul vibraţiei corzilor

• Dispozitiv Cobra 3 pentru determinarea vitezei sunetului în aer

• Dispozitiv Cobra 3 pentru analiza frecvenţei de rezonanţă Helmholtz

• Placă magnetică 1 şi 2 pentru demonstrarea didactică a experimentelor fizice

• Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage