Sala E-22: Laborator de automatizări, acţionări electrice, echipamente electrice, achiziţii de date, reţele electrice

Listă dotări:

Stand sistem trifazat de distribuție
Radiogoniometru ADF-101
Receptor de radionavigaţie prin sateliţi artificiali
Reţea de 12 calculatoare cu acces internet
Motor asincron
Structură mecanică cu arbore filetat și camă
Transformator monofazat
Panou distribuţie electrică – Schneider Electric
Stand sistem trifazat de distribuţie şi monitorizare – Elettronica Veneta
Transformator trifazat – Elettronica Veneta
Modul măsurare parametrii electrici (tensiuni, curenţi, frecvenţă, puteri, calitatea energiei) - Elcontrol
Sarcini electrice (rezistenţe, bobine, condesatoare)
Panou comandă automată cu automat programabil – TSX Micro
Panou pornire motor asincron cu convertizor ATV18
Placi de achiziţie – Național Instruments
PAC bazat pe FPGA – National Instruments
Software de simulare şi achiziţie de date: LabVIEW, Matlab, Catia
Tablouri electrice:
- tablou electric distribuţie joasă tensiune
- tablou electric comandă şi semnalizare
- tablou electric pentru comanda motoarelor electrice
- tablou electric de automatizare cu automat programabil Modicon Micro
Echipamente şi sisteme:
- sistem acţionare şi automatizare cu motor asincron de 1kW
- motor asincron 0,5 kW
- convertizor de frecvenţă
- contactoare, întrerupătoare automate, siguranţe de uz industrial, separator
- placa de achiziţie date tip NI USB-6211
- sistem de achiziţie de date şi control de proces real-time tip cRIO, cu module de achiziţie şi control analogice şi digitale
- 4 multimetre digitale
- sursă programabilă de tensiune şi curent
Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage