Sala S-30-B: Laborator de sudare şi tăiere oxiacetilenică

Suprafață:  42 m2 și Nr. locuri: 12

 

Listă dotări:

Aparat de tăiere oxiacetilenică
Generator de acetilenă
Trusă sudor oxiacetilenă
Echipament de oxităiere mecanizat PRACTIC F
Convertizor pentru sudare CS350
Echipament de sudare manuală SAXO 1500
Aparat manual de sudură cu arc voltaic CEN 200
Masă de poziţionare şi rotire
Dispozitive de mecanizare şi automatizare
Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage