Sala S-31: Laborator de echipamente navale şi utilaje portuare

Suprafață:  74 m2 și Nr. locuri: 40

 

Listă dotări:

Machete ale principalelor tipuri de instalaţii portuare
Machete de dispozitive folosite la operarea mărfurilor
Machete ale principalelor sisteme de propulsie
Stand pentru studiul funcţionării pompelor navale cuplate serie/paralel
Stand pentru studiul funcţionării pompelor navale imersibile
Stand pentru studiul funcţionării acumulatoarelor hidrostatice navale
Stand pentru studiul funcţionării instalaţiei de guvernare
Stand pentru studiul funcţionării instalaţiei de propulsie
Stand pentru studiul funcţionării instalaţiei de manevrare capace guri de magazie
Stand pentru studiul automatizării şi acţionării de la distanţă a pompelor navale
Machetă pentru studiul funcţionării instalaţiei de microclimat artificial de la bordul navei
Machetă pentru studiul funcţionării instalaţiei de stins incendiul cu apă
Machetă pentru simularea funcţionării instalaţiei de balast-santină
Machetă pentru montarea liniei de arbori 
Machetă pentru studiul funcţionării instalaţiei de asietă a navei
Machetă funcţională de hovercraft
Machete de structuri navale (blocsecţie CM, blocsecţie bowthruster)
Pompe navale (centrifugale, cu roţi dinţate, cu membrană, cu pinioane etc.), armături navale (valvule, reducţii, injectoare, rezistenţe hidraulice, fiting-uri etc.), dispozitive de măsură şi control (manometre, presostate, termometre etc.), sisteme navale (telegraf, axiometru,  maşina de cârmă etc.)
Documentaţie tehnică navală (originală – corp şi instalaţii); cărţi tehnice şi de specialitate; broşuri tehnice de specialitate
Planşe didactice, postere
Reţea de calculatoare (1 server, 16 terminale) - acces internet
1 imprimantă, 1 retroproiector, 1 ecran proiecţie
Şalupă remorcher 150 CP
Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage