Sala S-35: Laborator de tehnologia materialelor

Listă dotări:

Echipament tehnologic pentru formare si miezuire forme temporare cu pereti groși
Modele usor fuzibile; forme coji obținute din modele ușor fuzibile
Echipament tehnologic pentru forjarea în matrită
Filieră tragere
Matrite de ambutisat
Stante combinate
Matrite de vulcanizat cauciuc
Controlul nedestructiv cu lichide penetrante și radiații gama
Filme didactice
Îndrumar laborator pentru efectuarea unor lucrări cum ar fi:
- Proiectarea formei pieselor turnate
- Proiectarea formei pieselor forjate în matrită
- Calculul lungimii semifabricatului pentru piesele îndoite
- Determinarea sudabilității oțelurilor
Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage