Sala S-39: Laborator de acţionări hidropneumatice

Listă dotări:

Stand de acţionări hidropneumatice care conţine (autodotare):
1 Acţionări hidraulice:
- sursă hidraulică de 6kW
- distribuitoare
- supapă 30bar
- motor hidraulic rotativ 1,5kW
- generator electric 1,5kW
- rezervor – 1 buc.
- manometre – 4 buc.
- cilindri hidraulici – 3 buc.
- servopoziţioner
2 Acţionări pneumatice:
- compresor 3kW – 1 buc.
- butelie aer – 1 buc.
- manometre aer – 2 buc.
- presocontact – 1 buc.
- troliu pneumatic
- debitmetre aer
- regulator pneumatic
- poziţioner
Sursă electrică 30V / 5A – 1 buc.
Osciloscop universal E0102 – 1 buc.
Generator de funcţii VERSATESTER – 1 buc.
Traductoare de presiune – 2 buc.
Traductoare proximitate – 3 buc.
Presostate
Controler de temperatură şi umiditate AD081 – 1 buc.
Controler de temperatură ATR-170 – 1 buc.
Numărător digital AD073 – 1 buc.
Machetă pneumatică pentru trasarea caracteristicii cădere de presiune
Machetă hidropneumatică pentru acţionarea unui cilindru hidraulic
Presă hidraulică
Machetă pompă cu membrană
Machetă variator de turaţie
Machetă acumulatoare pneumatice
Machetă relee şi releu de temperatură
Componente hidraulice secţionate:
- pompe hidraulice de diferite tipuri – 10 buc.
- cilindri hidraulici şi pneumatici – 10 buc.
- supape hidraulice şi pneumatice – 10 buc.
- rezistenţe hidraulice şi pneumatice – 5 buc.
- compresor secţionat în două trepte – 1 buc.
- cric hidraulic – 1 buc.
- servovalve – 2 buc.
- troliu hidraulic – 1 buc.
- distribuitoare hidraulice şi pneumatice – 3 buc.
- structuri complexe hidraulice şi pneumatice – 3 buc.
- turboambreiaj – 1 buc.
Trusă de măsurare pentru achiziţia parametrilor mecanici şi hidropneumatici PARKER
Trusă de prezentare PARKER pentru racorduri flexibile
Machetă alarmă auto
Machetă regulator de nivel AD036N – 1 buc.
Scule de mână acţionate pneumatic – 2 buc.
Multimetru digital – 1 buc.
Machetă înclinare braţ acţionat hidraulic – 1 buc.
Machetă de braţ telescopic acţionat pneumatic – 1 buc.
Calculator Pentium 5 – 1 buc.
Imprimantă HP 1170C – 1 buc.
Copiator Canon 6216 – 1 buc.
Videoproiector EPSON – 1 buc.
Lucrări de laborator AHP – 20 buc.
Lucrări de laborator AEACUIP
Cataloage şi prospecte firme de specialitate
Îndrumător de proiect AHP – 10 buc.
Programe soft: MathCad, FluidSIM-Hydraulics, FluidSIM-Pneumatics
Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage