Masă rotundă cu tema „Învățământ, cercetare, producție”

     Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, prin Centrul Managerial de Informare Tehnologică, organizează masa rotundă cu tema „Învăţământ, cercetare, producţie”.

     Participă cadre didactice, studenți ai facultății care vor discuta cu numeroși agenți economici din diferite domenii de interes despre adaptarea fişelor disciplinelor la cerințele mediului de afaceri.

     Evenimentul va avea loc vineri, 21 iunie a.c., de la ora 11.00, în Sala de Consiliu din sediul Universităţii din b-dul Mamaia nr. 124.

     Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, prin programele de licență și master oferite, fiecare pe un specific clar definit, constituie puncte de plecare pentru o bună și temeinică pregătire profesională a absolvenților, astfel încât aceștia, prin cunoștințele, competențele și abilitățile acumulate, să fie capabili să răspundă cu succes condițiilor severe de pregătire și performanță impuse de importanți agenți economici din zonă. În prezent, facultatea are în derulare numeroase parteneriate cu agenți economici, ce vizează acordarea de  burse de studii studenților, programe de practică sau colaborări științifice.