Protocol de colaborare între Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă și Inspectoratul Școlar Județean Constanța

     Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, a încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța ce vizează derularea proiectului educațional „Profesia de inginer – prezent și viitor”.  Acesta vizează consilierea și orientarea profesională a elevilor cu aptitudini, înclinații și interes deosebit pentru științele inginerești și în special pentru profesia de inginer mecanic. Printre activitățile propuse în cadrul proiectului se numără: participarea studenților și a cadrelor didactice din FIMIM la întâlniri cu elevi ai claselor a X-a, a XI-a și a XII-a din liceele teoretice/tehnologice ale județului Constanța participante la proiect pentru informarea acestora privind programele de studiu ale facultății; vizitarea sediului FIMIM de către elevi pentru a cunoaște baza materială a facultății; participarea elevilor la diferite activități educative organizate de FIMIM; organizarea concursului „Creativitate și inovație”.

Protocolul de colaborare a fost semnat luni, 18 noiembrie 2013, de decanul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, prof.univ.dr.ing. Ionel Nicolae, și de inspectorul școlar general prof.univ. Răducu Popescu, într-un cadru festiv, prilejuit de deschiderea oficială a celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului Naţional al Şanselor Tale, manifestare naţională derulată sub genericul „Cetăţean român – cetăţean european”. Decanul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, prof.univ.dr.ing. Ionel Nicolae, și prodecanul conf.univ.dr.ing. Erol Cârjali au participat la deschiderea oficială a Festivalului Național al Șanselor Tale, alături de reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, inspectori școlari, directori de licee și școli generale din județ, reprezentanţi ai comunităţii locale, agenţi economici.

 

  • 01 (Custom)
  • 02 (Custom)
  • 03 (Custom)