Studenți ai FIMIM, la Sesiunea științifică internațională studențească „Zilele Cercetării Științifice Studențești”, organizată la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

     Noi rezultate deosebite ale studenților de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă a Universității „Ovidius” din Constanța la sesiunea științifică internațională studențească „Zilele Cercetării Științifice Studențești”, organizată între 23 - 25 aprilie 2015 la  Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

      Sesiunea științifică internațională este organizată anual de Liga Studenților din Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, un cadru optim pentru studenți și masteranzi de a-și prezenta cercetările și realizările științifice. De asemenea, participanții au ocazia să stabilească legături pluridisciplinare în vederea continuării cercetărilor actuale și elaborarea unor direcții noi de cercetare.

      Sub îndrumarea conf.dr.ing. Lucia Melnic, ș.l.dr.ing Constantin Ilie și asist.dr.ing Andrei Gurău, studenţii Alexandru Marius Dragomir, Mădălina Dragu, Sorina Ghilinta, Ionuț Hariton, Radu Serghei, Cătălin Ticea, Tomozei Răzvan Cosmin, din anul III ai FIMIM, domeniul Inginerie și Management, au participat cu lucrări originale, raportând tehnici și soluții inovative pentru gestiunea activităților de proiectare și organizare a producției.

      Toate lucrările au fost acceptate pentru publicare în volum, iar lucrarea „Simularea evoluției indicilor macroeconomici utilizând rețelele neuronale artificiale”, elaborată de Răzvan Cosmin Tomozei, Alexandru Marius Dragomir (îndrumător: ș.l.dr.ing Constantin Ilie), studenți în anul III la specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, a primit mențiune și aprecierea profesorilor membri în comisia științifică. Performanța este remarcabilă în condițiile în care studenții FIMIM din anul III au concurat cu studenți din ani terminali și cu masteranzi din întreaga țară.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04