Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor

Domeniul INGINERIE MECANICĂ - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționării Utilajelor (OTPFU) – 3 semestre

     Acest program de studii de masterat asigură, printr-o abordare combinată, teoretică şi practică, cunoştinţe foarte specializate ca bază a unei gândiri şi/sau cercetări originale în domeniul tehnologiilor și utilajelor portuare.

Prin programul de masterat OTPFU, absolvenții dobândesc abilităţi specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare şi/sau inovaţie, pentru dezvoltarea de noi cunoştinţe şi proceduri şi pentru integrarea cunoştinţelor din domeniul ingineriei mecanice.

     Astfel, absolvenții OTPFU vor fi calificaţi în domeniul mecanic, al tehnologiilor şi utilajelor de operare în largul mării şi la ţărm, vor avea capacitatea de analiză/diagnosticare a utilajelor, instalațiilor, echipamentelor portuare, de optimizare a tehnologiilor portuare, prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de lucru în vederea alegerii, instalării, exploatării şi întreţinerii acestora.

     Prin dezvoltarea acestor cunoștințe și abilități, conforme cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS), absolvenţii acestui program vor fi capabili să gestioneze situaţiile de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile şi necesită noi abordări strategice, programulde studii de masterat OTPFU concentrându-se asupra implementării unor principii, metode şi strategii adecvate  utilizării structurilor şi sistemelor portuare şi marine, precum şi elaborării de noi strategii manageriale, de asumare a responsabilității profesionale, utilizând principii şi metode de management consacrate în domeniul inginerie mecanică.

      Programul OTPFU asigură pregătirea multidisciplinară a masteranzilor în scopul îndeplinirii misiunii propuse şi anume: disponibilitatea de adaptare şi de abordare a sarcinilor variate din cadrul domeniului inginerie mecanică şi absorbţia rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor acestui program de studii de masterat.