PREMIUL I pentru studenţii de la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

     Liga Studenţilor şi Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi au organizat Conferinţa Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Anghel Saligny” – Ediţia a V-a, în perioada 16-21 mai 2013.  Manifestarea s-a adresat studenţilor de nivel licenţă, master şi doctorat, oferind tinerilor posibilitatea de a-şi prezenta realizările şi creaţiile, de a-şi expune opiniile şi ideile şi de a interacţiona cu studenţii altor centre universitare cu profil similar. Au participat studenţi din centrele universitare Oradea, Craiova, Constanţa, Iaşi şi Galaţi.

Studenţii specializării Sisteme şi Echipamente Navale (anul III de studii) ai Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa au participat cu un număr de 4 articole ştiinţifice, după cum urmează:

     Secţiunea 6. Ingineria şi protecţia mediului în industrie

  • Marian MUŞAT, Bogdan CIULEI (coordonator ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE). Tendinţe actuale în propulsia navelor moderne. Performanţe ale sistemelor de propulsie auxiliare cu kite şi velă rigidă.

     Secţiunea 7. Inginerie mecanică

  • Elisabeta C. BURLACU  (coordonator conf.univ.dr.ing. Greti-Mihaela CHIŢU). Realizarea planului de forme;
  • Alexandra Adela CHIŞ  (coordonator ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE). Utilizarea tehnicilor de calcul moderne în proiectarea şi analiza sistemului motor-propulsor pentru nava mineralier de 65000 tdw;
  • Marin STOICA, Gabriel BOJOI, Iulian ŞTEFLEA  (coordonator ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE). Tehnici de modelare tridimensională în proiectarea navală.

     Articolele susţinute în plen de către studenţii specializării Sisteme şi Echipamente Navale, anul III de studii, au convins prin consistenţă, coerenţă şi claritate în expunere, cât şi prin tematica abordată. În consecinţă, articolul „Tehnici de modelare tridimensională în proiectarea navală”, realizat de către studenţii Marin Stoica, Gabriel Bojoi şi Iulian Şteflea a obţinut Premiul I, retribuit de organizatori cu suma de 200 lei.

     

     Meritele sunt atribuite, în egală măsură, coordonatorilor care, cu devotament şi dăruire, au îndrumat studenţii în întocmirea şi elaborarea lucrărilor, pentru atingerea acestor performanţe: conf.univ.dr.ing. Greti-Mihaela CHIŢU, ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE.

     Performanţa studenţilor este cu atât mai evidentă, cu cât aceştia au reuşit să răspundă punctual şi convingător numeroaselor întrebări venite atât din partea Comisei, cât şi din partea studenţilor participanţi la manifestare, dovedind încă o dată, sub deviza „Fapte, nu vorbe”, calitatea învăţământului superior şi competitivitatea studenţilor din Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, onorând dascălii şi numele instituţiei.

  • 01
  • 02
  • 03