STUDENȚII DE LA INGINERIE – DIN NOU LA ÎNĂLȚIME, ÎN VARA LUI 2015

     Studenţii Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă continuă să promoveze spiritul competitiv al şcolii ovidiene, prin câştigarea de premii importante, la mai multe conferinţe studenţeşti din ţară.

     Astfel, la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti "Anghel Saligny" – Ediţia a VII-a, organizată de Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, în perioada 20-21 mai 2015, studenţii noştri au participat cu 13 articole. Toate lucrările susţinute au fost apreciate ca fiind bune şi foarte bune.

     S-au remarcat:

 • Bokor Attila (Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale, anul I – masterat), care a obţinut Premiul Special, cu lucrarea „Analiza hidrodinamică a vehiculului subacvatic telecomandat” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Pintilie Alexandru – Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Conf. univ. dr. ing. Tărăbuţă Octavian – Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanţa).
 • Enuc Bogdan (Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale, anul II – masterat), care a obţinut Premiul Special, cu lucrarea „Analiza numerică a căii de lansare pentru conductele subacvatice” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Pintilie Alexandru).
 • Mangri Cătălina (Sisteme şi Echipamente Navale, anul IV), care a obţinut Premiul Special, cu lucrarea „Soluţii constructive pentru rampele de acces la bordul navelor RO-RO” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Pintilie Alexandru).
 • Curelea Valentin (Ingineria Sudării, anul IV), care a obţinut Premiul II, cu lucrarea „Studiu privind analiza durităţii ZIT-ului îmbinărilor sudate din structura rezervorului de sulf şi măsuri de diminuare a durificării” (Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Bormambet Melat).
 • Puchianu Marian (Ingineria Sudării, anul IV), care a obţinut Menţiune, cu lucrarea „Studiu privind analiza chimico-mecanică a cordoanelor de sudură din structura rezervorului de cracare catalitică realizate prin procedeele de sudare SME şi MAG” (Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Bormambet Melat).

 

 

     La Zilele Tehnice Studenţeşti, Ediţia a XIX, organizată de Universitatea Politehnica din Timişoara, în perioada 21-24 mai 2015, s-au remarcat:

 • Leţa Emilia (Sisteme şi Echipamente Navale, anul III) şi Toşa Silviu Răzvan (Ingineria Sudării, anul III), care au obţinut Premiul III, cu lucrarea „Modelarea planului de forme a portcontainerului de 132 m şi elaborarea procedurii de sudare a tablelor de bordaj din zona bulbului” (Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Chiţu Greti Mihaela, Conf. univ. dr. ing. Bormambet Melat).

 

     La A XIX-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Materiale, Echipamente, Instalaţii şi Roboţi -  MECAMAT”, organizată de Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte în data de 28 mai 2015, s-au remarcat:

 • Neculae Liviu Cristian (Utilaje şi Instalaţii Portuare, anul IV), care a obţinut Menţiune, cu lucrarea „Calculul şi proiectarea unui grui” (Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Cârjali Erol).
 • Stoica Ionuţ (Autovehicule Rutiere, anul IV), care a obţinut Menţiune, cu lucrarea „Stand pentru măsurarea profilului unei came condusă de procesor” (Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Nicolae Ionel).

 

     La Conferinţa Studenţilor şi Elevilor din Domeniul Ştiinţelor Inginereşti „Tehnonav Junior 2015”, Ediţia a V-a, organizată de Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în perioada 3-4 iulie 2015, studenţii noştri au participat cu un număr de 34 de articole.

     S-au remarcat:

 • Marcu Bogdan (Energetică Industrială, anul IV), care a obţinut Premiul I, cu lucrarea „Automatizarea şi robotizarea şantierelor” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Bucur Cosmin).
 • Dăineanu Andrei (Sisteme şi Echipamente Navale, anul IV), care a obţinut Premiul II, cu lucrarea „Elemente de operare automată a docurilor plutitoare” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Pintilie Alexandru).
 • Moroianu Eugen (Ingineria Sudării, anul IV), care a obţinut Premiul II, cu lucrarea „Proiectarea unei linii tehnologice mecanizate pentru sudarea secţiilor navale din structura petrolierului de 112000 tdw” (Coordonator: Conf. univ. dr. ing. Bormambet Melat).
 • Sultan Eduard (Sisteme şi Echipamente Navale, anul IV), care a obţinut Premiul III, cu lucrarea „Analiza mijloacelor moderne de reducere a oscilaţiilor navei” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Pintilie Alexandru).
 • Munteanu Cătălin (Energetică Industrială, anul IV), care a obţinut Premiul III, cu lucrarea „Optimizarea funcţionării unui cazan cu abur” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Avram Rita Elena).
 • Butnariu Iuliana (Utilaje şi Instalaţii Portuare, anul II), care a obţinut Premiul III, cu lucrarea „Aspecte ale influenţei crizei economice asupra activităţii Portului Constanţa” (Coordonator: Ş.L. dr. ing. Cotrumbă Mirela).