Arhivă - examen de disertație

2016

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2016

 

Metodologie şi proceduri proprii de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de diplomă şi disertaţie – în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă valabile începând cu anul universitar 2015-2016

 

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIEŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

1.     fişa de înscriere; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii; .doc | .pdf

2.     fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; .doc | .pdf

3.     copie carte de identitate;

4.     certificatul de naştere, în copie legalizată;

5.     două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

6.     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; .doc | .pdf

7.     dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

 

LUCRAREA DE DISERTAŢIE, ÎMPREUNĂ CU REFERATUL DE APRECIERE (.doc | .pdf) AL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC (se obţine de pe site-ul facultăţii),  SE VOR DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de masterat

Secretar Comisie
Examen de Disertaţie

Sala

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

P 21

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

P 21

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

ACN

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

P 21

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de masterat: Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET

Membri:      Prof.univ.dr.ing. Anna NOCIVIN

Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

 

Programul de masterat: Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Membri:      Conf.univ.dr.ing. Greti CHIŢU

Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU

Ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

 

Programul de masterat: Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Michael CHIRCOR

Membri:      Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC

Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

Secretar:     Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

 

Programul de masterat: Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Membri:      Prof.univ.dr.ing. Adriana-Teodora MANEA

Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Ş.l.dr.ing. Mirela-Rodica COTRUMBĂ

Secretar:     Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Program de studii de masterat

Data susţinerii
Examenului de Disertaţie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

15.07.2016

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

15.07.2016

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

15.07.2016

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

14.07.2016

 

2015

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIE ŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ
LA SECRETARUL Comisiei Examenului de Disertaţie
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

1 – fişa de înscriere la examen; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii; PDF | DOC

2 – fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; PDF | DOC

3 – copie carte de identitate;

4 – certificatul de naştere, în copie legalizată;

5 – două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

6 – declaraţia de onestitate academică pe propria răspundere; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; se completează şi se semnează de către absolvent; PDF | DOC

7 – dovada plăţii taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (400 lei);

8 – fişa lucrării de disertaţieformularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi coordonatorul lucrării de disertaţie; PDF | DOC

9 – lucrarea de disertaţie.

 

Înscrierile se fac la Secretarul Comisiei Examenului de Disertaţie:

Specializarea

Secretar Comisie

Sala

IMSEN

Ş.l.dr.ing.
Iuliana-Mihaela STĂNESCU

P-21

CCCS

Ş.l.dr.ing.
Ana-Maria TOPALU

P-21

IMSP

Asist.univ.dr.ing.
Andrei GURĂU

ACN

OTPFU

Asist.univ.drd.ing.
Angela BOGACIOV

P-4

 

Calendarul de susţinere a Examenelor de Disertaţie şi componenţa comisiilor - sesiunea septembrie 2015

 

SALA ACN

Data: 11.09.2015

 

Programul de masterat: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie

Ora: 8:00

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Prof.univ.dr.ing. Michael CHIRCOR

Membri:          Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC

Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

Secretar:         Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

 

Programul de masterat: Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Ora: 10:00

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET

Membri:          Prof.univ.dr.ing. Anna NOCIVIN

Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU

Secretar:         Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

 

Programul de masterat: Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale

Ora: 11:00

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Membri:          Conf.univ.dr.ing. Greti-Mihaela CHIŢU

Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU

Ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE

Secretar:         Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

 

Programul de masterat: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor

Ora: 12:15

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Membri:          Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Prof.univ.dr.ing. Adriana-Teodora MANEA

Ş.l.dr.ing. Mirela-Rodica COTRUMBĂ

Secretar:         Asist.univ.drd.ing. Angela BOGACIOV

 

Calendarul de susţinere a Examenelor de Disertaţie şi componenţa comisiilor - sesiunea iulie 2015

Programul de masterat: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor

Data susţinerii Examenului de Disertație: 15.07.2015

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Membri:          Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Prof.univ.dr.ing. Adriana-Teodora MANEA

Ş.l.dr.ing. Mirela-Rodica COTRUMBĂ

Secretar:         Asist.univ.drd.ing. Angela BOGACIOV

 

Programul de masterat: Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Data susţinerii Examenului de Disertație: 16.07.2015

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET

Membri:          Prof.univ.dr.ing. Anna NOCIVIN

Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU

Secretar:         Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

 

Programul de licenţă: Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale

Data susţinerii Examenului de Disertație: 16.07.2015

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Membri:          Conf.univ.dr.ing. Greti-Mihaela CHIŢU

Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU

Ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE

Secretar:         Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

 

Programul de licenţă: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie

Data susţinerii Examenului de Disertație: 18.07.2015

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Prof.univ.dr.ing. Michael CHIRCOR

Membri:          Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC

Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

Secretar:         Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

 

2014

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIE ŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ
LA SECRETARUL Comisiei Examenului de Disertaţie
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

1 – fişa de înscriere la examen; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii; PDF | DOC

2 – fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; PDF | DOC

3 – copie carte de identitate;

4 – certificatul de naştere, în copie legalizată;

5 – două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

6 – declaraţia de onestitate academică pe propria răspundere; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; se completează şi se semnează de către absolvent; PDF | DOC

7 – dovada plăţii taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (500 lei);

8 – fişa lucrării de disertaţieformularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi coordonatorul lucrării de disertaţie; PDF | DOC

9 – lucrarea de disertaţie.

 

Înscrierile se fac la Secretarul Comisiei Examenului de Disertaţie, după următorul program:

 

Specializarea

Secretar Comisie

Sala

Data

Interval orar

IMSEN

Ş.l.dr.ing.
Iuliana-Mihaela STĂNESCU

P-21

14.07.2014

16:00-18:00

CCCS

Ş.l.dr.ing.
Ana-Maria TOPALU

P-21

10.07.2014

17:00-19:00

IMSP

Asist.univ.dr.ing.
Andrei GURĂU

ACN

14.07.2014

15.07.2014

16:00-19:00

OTPFU

Asist.univ.drd.ing.
Angela BOGACIOV

P-4

14.07.2014

17:00-19:00

 

Calendarul de susţinere a Examenelor de Disertaţie şi componenţa comisiilor

- sesiunea iulie-august 2014 -

 

Programul de masterat: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor

Data susţinerii Examenului de Diplomă: 24.07.2014

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Membri:          Prof.univ.dr.ing. Adriana-Teodora MANEA

Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Ş.l.dr.ing. Mirela-Rodica COTRUMBĂ

Secretar:         Asist.univ.drd.ing. Angela BOGACIOV

 

Programul de masterat: Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Data susţinerii Examenului de Diplomă: 23.07.2014

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET

Membri:          Prof.univ.dr.ing. Anna NOCIVIN

Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU

Secretar:         Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

 

Programul de licenţă: Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale

Data susţinerii Examenului de Diplomă: 24.07.2014

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Conf.univ.dr.ing. Greti-Mihaela CHIŢU

Membri:          Conf.univ.dr.ing. Teodor POPA

Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU

Ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE

Secretar:         Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

 

Programul de licenţă: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie

Data susţinerii Examenului de Diplomă: 26.07.2014

Componenţa comisiei:

Preşedinte:    Prof.univ.dr.ing. Michael CHIRCOR

Membri:          Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC

Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

 

Secretar:         Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

 

 

2013

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIE ŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ
LA SECRETARUL Comisiei Examenului de Disertaţie
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

1 – fişa de înscriere la examen; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi conducerea facultăţii; DOC | PDF

2 – fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; DOC | PDF

3 – copie carte de identitate;

4 – certificatul de naştere, în copie legalizată;

5 – două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

6 – declaraţia de onestitate academică pe propria răspundere; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; se completează şi se semnează de către absolvent; DOC | PDF

7 – dovada plăţii taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor (400 lei);

8 – fişa lucrării de disertaţie formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent şi coordonatorul lucrării de disertaţie; DOC | PDF

9 – lucrarea de disertaţie.

Înscrierile se fac la Secretarul Comisiei Examenului de Disertaţie, după următorul program:

 

Specializarea

Secretar Comisie

Sala

Data

Interval orar

IMSEN

Ş.l.dr.ing.
Elena-Rita AVRAM

P-21

08.07.2013

16:00-17:00

CCCS

Ş.l.dr.ing.
Ana-Maria TOPALU

P-21

08.07.2013

17:00-18:00

IMSP

Ş.l.dr.ing.
Ana-Maria TOPALU

P-21

08.07.2013

17:00-18:00

OTPFU

Asist.univ.drd.ing.
Angela BOGACIOV

P-4

05.07.2013

17:00-18:00

 

Calendarul de susţinere a Examenelor de Disertaţie şi componenţa comisiilor

Programul de masterat: Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor

Data susţinerii Examenului de Disertaţie:17.07.2013

Componenţa comisiei:

Preşedinte:        Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

Membri:           Prof.univ.dr.ing. Adriana-Teodora MANEA

                        Ş.l.dr.ing. Mirela-Rodica COTRUMBĂ

Secretar:           Asist.univ.drd.ing. Angela BOGACIOV

 

Programul de masterat: Calitate şi certificare în construcţiile sudate

Data susţinerii Examenului de Disertaţie:18.07.2013

Componenţa comisiei:

Preşedinte:        Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET

Membri:           Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI

                        Ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU

Secretar:           Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

 

Programul de masterat: Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale

Data susţinerii Examenului de Disertaţie:18.07.2013

Componenţa comisiei:

Preşedinte:        Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE

Membri:           Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU

                        Ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE

Secretar:           Ş.l.dr.ing. Rita-Elena AVRAM

 

Programul de masterat: Ingineria şi managementul sistemelor de producţie

Data susţinerii Examenului de Disertaţie:21.07.2013

Componenţa comisiei:

Preşedinte:        Prof.univ.dr.ing. Michael CHIRCOR

Membri:           Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC

                        Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE

 

Secretar:           Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU