Examen de diplomă

EXAMEN DE DIPLOMĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă începând cu anul universitar 2016 - 2017

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DIPLOMĂ ŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 1.     fişa de înscriere; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; (.doc | .pdf)

 2.     fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; (.doc | .pdf)

 3.     copie carte de identitate;

 4.     certificatul de naştere, în copie legalizată;

 5.     două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

 6.     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii;(.doc | .pdf)

 7.     dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

 

PROIECTUL DE DIPLOMĂ, ÎMPREUNĂ CU REFERATUL DE APRECIERE AL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC (.doc | .pdf),  SE VOR DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Programul de studii de licenţă

Secretar Comisie
Examen de Diplomă

Data/ora

Sala

Autovehicule Rutiere – IF

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

14.09.2017/ 800-1000

ACN

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Liviu MATEESCU

07.09.2017/ 1000-1400

E 18

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

07.09.2017/ 1000-1200

P 21

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

07.09.2017/ 800-1000

/ 1400-1600

ACN

Sisteme şi Echipamente Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

07.09.2017/ 1000-1200

P 21

Utilaje şi Instalaţii Portuare

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

07.09.2017/ 1000-1200

P 21

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

07.09.2017/ 800-1000

/ 1400-1600

ACN

Autovehicule Rutiere – IFR

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

14.09.2017/ 800-1000

ACN

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii de licenţă Sisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:               Conf.univ.dr.ing. Popa Theodor

                            Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan-Viorel

                            Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:              Ş.l.dr. Stănescu Iuliana

           

Programul de studii de licenţă Ingineria Sudării

Preşedinte:           Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:               Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                            Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                            Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:              Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

           

Programul de studii de licenţă Utilaje şi Instalaţii Portuare

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:               Prof.univ.dr.ing. Manea Adriana Teodora

                            Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                            Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela-Rodica

Secretar:              Ş.l.dr. Stănescu Iuliana

 

            Programul de studii de licenţă Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Chircor Michael

Membri:               Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia-Violeta

                            Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                            Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:              Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

            Programul de studii de licenţă Autovehicule Rutiere

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu-Claudiu

Membri:               Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

                            Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina

                            Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Secretar:              Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

            Programul de studii de licenţă Energetică Industrială

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri:               Conf.univ.dr. Prodan Gabriel

                            Ş.l.dr.ing. Avram Rita-Elena

                            Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin-Mircea

Secretar:              Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 Examenul se va sustine in data de 08.09.2017, pentru programele de studii SEN, IS, UIP, EI, IEDM IF si IFR, respectiv pe data de 16.09.2017 pentru programul de studii AR IF si IFR, dupa programarea pe intervale orare stabilite dupa incheierea inscrierilor.

 

PROGRAMARE - EXAMEN FINALIZARE STUDII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017