Examen de diplomă

EXAMEN DE DIPLOMĂ  SESIUNEA IULIE 2018

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2018

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DIPLOMĂ ŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

 

  1. fişa de înscriere (.doc .pdf) şi acordul de prelucrare a datelor personale (.doc .pdf); formularele se obţin de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent;
  2. fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent;(.doc | .pdf)
  3. copie carte de identitate;
  4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
  6. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; (.doc | .pdf)
  7. dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

 

PROIECTUL DE DIPLOMĂ, ÎMPREUNĂ CU REFERATUL DE APRECIERE AL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC (.doc | .pdf) ŞI DOCUMENTELE MENŢIONATE ANTERIOR,  SE VOR DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

 

Programul de studii de licenţă

Secretar Comisie
Examen de Diplomă

Sala

Autovehicule Rutiere – IF

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

A05

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

E 18

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

C1-M6

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF

Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

ACN

Sisteme şi Echipamente Navale

Conf.univ.dr. Prodan Gabriel

P 21

Utilaje şi Instalaţii Portuare

Conf.univ.dr. Prodan Gabriel

P 21

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR

Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

ACN

Autovehicule Rutiere – IFR

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

A05

 

 

Notă: Data și intervalul orar pentru înscriere vor fi afișate la avizierele facultății.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii de licenţă  Sisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Conf.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

           

Programul de studii de licenţă  Ingineria Sudării

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

           

Programul de studii de licenţă  Utilaje şi Instalaţii Portuare

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Conf.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

            Programul de studii de licenţă  Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de studii de licenţă  Autovehicule Rutiere

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu Claudiu

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Membri supleanţi:  Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

 

            Programul de studii de licenţă  Energetică Industrială

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri:                 Conf.univ.dr. ing. Izet-Unsalan Kunsel

                               Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

                               Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

                               Ş.l.dr.ing. Avram Rita Elena

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii

Sesiunea septembrie

Data şi ora

a. Studii de licență IF

 

Sisteme şi Echipamente Navale

06.09.2018, 900

Ingineria Sudării

06.09.2018, 900

Utilaje şi Instalaţii Portuare

06.09.2018, 900

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

06.09.2018, 900

Autovehicule Rutiere

08.09.2018, 800

Energetică Industrială

06.09.2018, 900

b. Studii de licență IFR

 

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

06.09.2018, 900

Autovehicule Rutiere

08.09.2018, 800