Examen de diplomă

EXAMEN DE DIPLOMĂ  SESIUNEA IULIE 2019

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2019

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

a.       fişa de înscriere (Anexa 1.a); DOC - PDF

b.      fişa de lichidare (Anexa 2.a); DOC - PDF

c.       proiectul de diplomă, în format tipărit şi digital (pdf);

d.      copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

e.       certificatul de naştere, în copie legalizată;

f.       două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

g.      declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 3.a); DOC - PDF

h.      declaraţia de conformitate semnată de absolvent (Anexa 4.a); DOC - PDF

i.        fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. procedurii operaționale privind arhivarea lucrărilor de finalizare studii universitare);

j.        raportul privind constatarea originalităţii proiectului de diplomă, semnat de coordonatorul ştiinţific, prin care se admite sau respinge susţinerea în sesiunea de examen de diplomă la care s-a înscris absolventul (Anexa 5.a); DOC - PDF

k.      dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor:

l.        acordul privind prelucrarea datelor personale. DOC - PDF

 

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de licenţă

Secretar Comisie

Autovehicule Rutiere – IF și IFR

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Liviu Mateescu

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF și IFR

Asist.univ.dr.ing. Andrei Gurău

Sisteme şi Echipamente Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

 

*Înscrierea se va face conform programului afișat la avizierele facultății. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere proiectul de diplomă spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta condicătorului științific care va întocmi Anexa 5a.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii de licenţăSisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

           

Programul de studii de licenţăIngineria Sudării

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

           

Programul de studii de licenţăInstalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

            Programul de studii de licenţăInginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de studii de licenţăAutovehicule Rutiere

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu Claudiu

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

 

            Programul de studii de licenţăEnergetică Industrială

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri:                 Conf.univ.dr. ing. Izet-Unsalan Kunsel

                               Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

                               Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii

Dată examen

Sisteme şi Echipamente Navale

04.07.2019

Ingineria Sudării

04.07.2019

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

05.07.2019

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic IF și IFR

04.07.2019

Autovehicule Rutiere IF și IFR

06.07.2019

Energetică Industrială

05.07.2019