Orar

An universitar 2014-2015 - semestrul II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studii master - an universitar 2012-2013 - semestrul I

I. Programe de studii de licenţă - IF
Autovehicule Rutiere - AR
Ingineria Sudării - IS
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM
Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine - IEPM
Sisteme şi Echipamente Navale - SEN
Energetică Industrială - EI
 
din atas Licenta_IF.rar
 
II.Programe de studii de licenţă - IFR
Autovehicule Rutiere - AR
Inginerie Economică în Domeniul Mecanic - IEDM

din atas Licenta_IFR.rar

III. Programe de masterat
Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate - CCCS
Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie - IMSP
Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate - ISENA
Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor - OTPFU