În atenția studenților din ani terminali FIMIM privind Sesiunea a III-a (restanțe): 26.06.2023 - 02.07.2023

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI FIMIM

(anul IV - licență, anul II - masterat)

 

 ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ȘI SUSȚINEREA EXAMINĂRILOR RESTANTE DIN

SESIUNEA A III-A (RESTANȚE) 26.06.2023 - 02.07.2023

 

 În această perioadă se pot susține examinări restante din primul și al doilea semestru.

 

Pentru susținerea examinărilor restante,

se completează o cerere care va fi însoțită de (după caz):

 

a)     dovada achitării taxei echivalente cu punctele de credit – pentru studenţii la prelungire studii/reînmatriculare/înmatriculare an superior/reluare studii,

 b)     dovada achitării taxei de 50 lei/restanță – pentru studenții care nu sunt în niciuna dintre situațiile menționate la punctul a)

 

Pentru disciplinele din anul înmatriculării (anul de studiu în care este înmatriculat)

NU este necesară achitarea taxei de reexaminare, insă este obligatorie depunerea cererii.

 

Cererea se va trimite online (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.sau se va depune  fizic, la Secretariat FIMIM

în perioada 19-21 iunie 2023intervalul orar 13:00 – 15:00.

 

Examinările se vor susține conform programării

ce se va afișa în timp util la avizierele FIMIM / pagina web FIMIM 

(http://imim.univ-ovidius.ro/studenti/programarea-examenelor).

 

Precizări privind taxele și modalitatea de plată a taxelor:

http://www.imim.univ-ovidius.ro/studenti/taxe-studenti

 

Vă mulțumim!

Secretariat FIMIM