În atenția studenților FIMIM din ani terminali (IV-licență, II-masterat) - Sesiune suplimentară: 05 - 06 iulie 2023.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM 

DIN ANI TERMINALI

(anul IV-licență, anul II-masterat)

 

 

În zilele de 5 și 6 iulie 2023, FIMIM organizează

sesiunea suplimentară de examinări restante.

 

 În această sesiune, se pot susține examinări restante

din primul și al doilea semestru.

 

Pentru susținerea acestor examinări,

este necesară o cerere însoțită de dovada achitării

taxei de 100 lei / disciplină.

 

Cererea se va trimite online (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  

sau se va depune  fizic, la Secretariat FIMIM,

pe data de 3 iulie 2023, intervalul orar 13:00 – 15:00.

 

Examinările se vor susține conform programării

ce se va afișa pe data de 4 iulie 2023

la avizierele FIMIM și pe pagina web FIMIM 

(http://imim.univ-ovidius.ro/studenti/programarea-examenelor).

 

Vă mulțumim!

Secretariat FIMIM