ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM DIN ANI TERMINALI (IV-LICENȚĂ, II-MASTERAT) PRIVIND SESIUNEA SUPLIMENTARĂ DE REEXAMINĂRI, 2 – 4 IULIE 2021

 

1. Conform HC_FIMIM nr. 21 / 24. 05. 2021, HCA nr. 531 / 25. 05. 2021 și HS nr. 293 / 09. 06. 2021, studenții FIMIM din anii terminali pot solicita susținerea unor examene în sesiunea de reexaminare suplimentară, care se va desfășura în perioada 2 – 4 iulie 2021.

 

2. Pe data de 2 iulie, până la ora 12:00, studenții din anii terminali interesați să susțină examene în sesiunea de reexaminare suplimentară, au obligația de a trimite / depunela Secretariat FIMIM (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), o cerere în care vor menționa numele, prenumele, nr. de telefon, e-mail, programul de studii, disciplinele (cu titulatura completă, explicită, nu prescurtată), cadrele didactice, data și semnătura.

 

3. Examenele se vor susține în zilele de 3 și 4 iulie, după o programare ce va fi postată pe paginile web și Facebook ale FIMIM.

 

4. În scopul participării la reexaminări, studenții vor contacta cadrele didactice titulare de disciplină care le vor pune la dispoziție informațiile privind modalitatea de susținere, platforma, link-ul de acces.

 

5. Conform https://www.univ-ovidius.ro/studenti/taxe),studenții care susțin examene în sesiunea specială/suplimentară, vor achita taxa de 100 lei pentru fiecare examinare.

În acest scop, datele necesare sunt:

 

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA, CUI 4301332,

CONT RO74TREZ23120F330500XXXX, TREZORERIA CONSTANȚA,

NUME PRENUME______________________ CNP_______________,

FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRALĂ ȘI MARITIMĂ,

SPECIALIZAREA__________________,

DISCIPLINA________________, TAXĂ REEXAMINARE.