ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM PRIVIND SESIUNEA A 3-A DE EXAMENE, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

 1.             Studentul are obligația de a urmări situația școlară pe Carnet online (https://carnet.univ-ovidius.ro/auth/login).  În cazul în care nota obținută nu a fost consemnată în catalog, studentul fiind trecut „absent”, are dreptul de a solicita rectificarea situației sale în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea sesiunii, printr-o cerere către Decanul facultății, depusă la secretariat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Nerespectarea termenului conduce la pierderea notei obținute.

 2.             În scopul participării la examenele din anii anteriori, studenții vor contacta cadrele didactice titulare de disciplină pentru obținerea link-ului de acces.

 3.             Conform Procedurii de examinare și notare a studenților în UOC (art. 6.4.1, alin. 21) (https://www.univ-ovidius.ro/images/2019/carta%20si%20regulamentele/PO_32%20%281%29.pdf), studenții care susțin examene din anii anteriori vor achita taxa de restanță. În acest scop, datele necesare sunt:

 UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANȚA, CUI 4301332,

CONT RO74TREZ23120F330500XXXX, TREZORERIA CONSTANȚA,

NUME PRENUME______________________ CNP_______________,

FACULTATEA INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRALĂ ȘI MARITIMĂ,

SPECIALIZAREA__________________,

DISCIPLINA________________, TAXĂ RESTANȚĂ.