ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM PRIVIND SESIUNEA I DE COLOCVII / EXAMENE 2021 – 2022

1.  Studentul are obligația de a urmări situația școlară pe Carnet online (https://carnet.univ-ovidius.ro/auth/login).  

În cazul în care nota obținută nu a fost consemnată în catalog, studentul fiind trecut „absent”, acesta are dreptul de a solicita rectificarea situației sale în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea sesiunii, printr-o cerere către Decanul facultății, depusă la secretariat (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Nerespectarea termenului conduce la pierderea notei obținute.

 

2.  Conform procedurii în vigoare, este imperios necesară evaluarea cadrelor didactice de către studenți

(https://www.univ-ovidius.ro/images/2019/evaluari_cadre_didactice/Procedura%20privind%20evaluarea%20cadrelor%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf), 

Această evaluare se poate face în perioada 10 – 23 ianuarie 2022

(https://www.univ-ovidius.ro/images/2021-2022/studenti/Manual%20Student.pdf).

Avem rugămintea să completaţi, în acest interval, formularele de evaluare a tuturor activităților didactice din acest semestru, la adresa https://portal.univ-ovidius.ro.

 

3.  În scopul participării la examenele din anii anteriori, studenții vor contacta cadrele didactice titulare de disciplină pentru obținerea link-ului de acces.

 

4.  Conform Procedurii de examinare și notare a studenților în UOC (art. 6.4.1, alin. 21) (https://www.univ-ovidius.ro/images/2019/carta%20si%20regulamentele/PO_32%20%281%29.pdf), studenții susțin examene din anii anteriori doar pe baza cererii și a dovezii plății taxei aferente depuse/trimise la secretariat FIMIM, în perioada 13 – 22 decembrie 2021.