Istoric

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială şi Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăţi din Universitatea „Ovidius” din Constanţa, constituind nucleul din care aceasta a luat naştere în anul 1990.            

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 209/iunie 1977, Institutul Pedagogic din Constanţa devine Institutul de Învăţământ Superior din Constanţa, cu o singură facultate – Facultatea de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic, în cadrul căreia funcţiona şi specializarea Tehnologia Sudării. Specializarea a luat fiinţă în anul universitar 1976/1977, având cursuri de zi şi serale, cele de zi funcţionând până în anul universitar 1984/1985.

Prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri din Constanţa se transformă în Universitatea “Ovidius” Constanţa, cu statut independent, în subordinea Ministerului Învăţământului, în cadrul căreia era prevăzută și Facultatea de Inginerie. Această Hotărâre a Guvernului României a fost reconfirmată prin Hotărârea Guvernului României nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.68 din 16.04.1992.

Prin hotărârea Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa, în anul 2000, Facultatea de Inginerie se reorganizează, divizându-se în Facultatea de Inginerie Mecanică şi Facultatea de Construcţii.

Prin hotărârea Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa, în anul 2005, Facultatea de Inginerie Mecanică se redenumeste în Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (denumire confirmată şi prin Hotărârea Guvernului României nr. 916/2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă).