ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIMIM PRIVIND SESIUNEA I DE COLOCVII / EXAMENE 2022 – 2023

Studentul are obligația de a urmări situația școlară pe
În cazul în care nota obținută nu a fost consemnată în catalog, studentul fiind trecut Absent,
acesta are dreptul de a solicita rectificarea situației sale în maximum 5 zile lucrătoare de la încheierea sesiunii, printr-o cerere adresată Decanului facultății,
depusă fizic la secretariat FIMIM sau transmisă online (http://www.imim.univ-ovidius.ro/contact).
Nerespectarea termenului conduce la pierderea notei obținute.
 
 
În perioada 09 – 22 ianuarie 2023
este imperios necesară evaluarea cadrelor didactice de către studenți.
Se vor completa formularele de evaluare a tuturor activităților didactice din acest semestru, regăsite în carnetul online.
 
 
Colocviile și examenele din anii anteriori pot fi susținute
doar pe baza cererii și a dovezii plății taxei aferente
depuse la secretariat FIMIM.