Taxe

DATE IMPORTANTE PENTRU PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE:

•cod IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al UOC(CUI): 4301332,

•detalii plată: numele, prenumele, facultatea, programul de studii, taxă școlarizare.

 

 TAXE ADMITERE 2021 STUDII LICENȚĂ - CICLUL I 

Taxă

Valoare

Taxă de înscriere 

100 lei pentru toate domeniile și formele de învățământ

conform HS 207/12.05.2023

Taxă de înmatriculare

150 lei - conform HS 207/12.05.2023

Taxă de şcolarizare

3420 lei/an de studii

TAXE ADMITERE 2021 STUDII MASTERAT - CICLUL II 

Taxă

Valoare

Taxă de înscriere

100 lei pentru toate domeniile și formele de învățământ

conform HS 207/12.05.2023

Taxă de înmatriculare

150 lei - conform HS 207/12.05.2023

Taxă de şcolarizare

1800 lei/semestru