ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE RESTANTE DIN SESIUNEA 25. 01. 2022 - 13. 02. 2022

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA EXAMENE RESTANTE DIN SESIUNEA 25. 01. 2022 - 13. 02. 2022

 

Studenții care nu au depus cerere pentru restanțe (colocvii, examene, proiecte) în perioada 13 - 22 decembrie 2021, pot depune această cerere în următoarele condiții:

-          cererea va conţine doar discipline prevăzute cu forma de verificare examen (programate în perioada 25. 01. 2022 – 13. 02. 2022);

-          cererea va fi însoțită de (după caz):

a)   dovada achitării taxei echivalente cu punctele de credit – pentru studenţii la prelungire studii/reînmatriculare/înmatriculare an superior/reluare studii,

b)   dovada achitării taxei de 50 lei/restanță – pentru studenții care nu sunt în niciuna dintre situațiile menționate la punctul a).

Cererea se va depune online (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) sau fizic, la Secretariat FIMIM, în perioada 13 - 20 ianuarie 2022intervalul orar 13:00 – 15:00.