În atenția studenților/masteranzilor din ani terminali FIMIM 2021-2022 -ANUNT Sesiunea extraordinara_27-29 iulie 2022

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANI TERMINALI FIMIM

(anul IV-licențăanul II-masterat)

 

 ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA LA

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ DE EXAMENE RESTANTE

ORGANIZATĂ ÎN PERIOADA

27. 07. 2022 - 29. 07. 2022

 

În această perioadă pot susține examene

doar studenții care au maximum 3 discipline nepromovate

(inclusiv Elaborarea PD/LD și Practica pentru PD/LD)

necesare pentru încheierea mediei generale a anilor de studii.

 

Pentru a susține aceste examene, studenții vor depune

fizic la secretariat

(sediul vechi, b-dul Mamaia, nr. 124, sala E31)

cerere (pdf), însoțită de dovada plății taxei aferente,

(100 lei / disciplină)

în perioada 18 – 22 iulie, conform programului afișat (http://www.imim.univ-ovidius.ro/contact).

 

Programarea examenelor va fi afișată în timp util

la avizierul FIMIM.