Calitate și certificare în construcțiile sudate

Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Calitate și certificare în construcții sudate (CCCS) – 3 semestre

     Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudatese adresează, în principal, specialiştilor din domeniul inginerie industrială, fiind integrat în educaţia universitară (ciclul II de licenţă) şi de cercetare din domeniul construcţiilor sudate.

     În cadrul programuluiCCCS se pune accent pe calitatea construcţiilor, ţinând seama de norme tehnice de calitate care trebuie respectate, precum şi pe omologarea şi certificarea personalului implicat şi a procedurilor utilizate.

     La Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, specializarea de masterat CCCS, activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor masteranzi se desfăşoară în mod continuu, pe toată durata programului de studiu (3 semestre x 14 săptămâni x 4 ore = 168 ore). Această activitate, în care sunt implicaţi studenţii masteranzi, se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programecorelate cu Planurile strategice şi operaţionale ale Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă şi cu Planul activităţii de cercetare ştiinţifică al departamentului coordonator al programului de studii universitare de masterat. În principal, activităţile de cercetare ştiinţifică sunt derulate prin “Centrul Managerial de Informare Tehnologică”, entitate aparţinătoare Universităţii “Ovidius” Constanţa, ce are drept obiectiv să răspundă diverselor cerinţe privind managementul educaţional şi profesional, de cercetare ştiinţifică universitară, de diseminare a informaţiilor şi consultanţă tehnico-economică, pe termen mediu şi lung, corespunzător nevoilor mediului economic şi industrial.

     Absolvenţii masteratului CCCS, prin fișele disciplinelor parcurse în perioada de şcolarizare, sunt pregătiţi în vederea elaborării procedurilor de sudare, aplicării standardelor de calitate şi certificare în domeniul construcţiilor sudate, efectuării examinărilor neditructive pe structurile sudate necesare cu ocazia omologării şi verificării procedurilor de sudare şi de produse executate în variantă sudată.