Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Domeniul ARHITECTURĂ NAVALĂ - învăţământ cu frecvență (IF)

Programul Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate (ISENA) – 4 semestre,

     Misiunea programului de studii universitare de masterat ISENA constă în extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniul arhitectură navală, iniţiat prin studiile universitare de licenţă, din perspectiva conferirii capabilităţii tehnico-economice şi manageriale necesare pentru abordarea proiectării, construcţiei şi exploatării optime, eficiente şi în deplină siguranţă a categoriilor de nave şi a diversităţii sistemelor şi echipamentelor navale, supuse criteriilor de certificare calitativă.

     Programul de studii universitare de masterat ISENA se concentrează pe: accesarea la un nivel avansat a problematicilor complexe privind confecţionarea, montarea, probarea şi verificarea instalaţiilor, echipamentelor şi sistemelor navale de bord, precum şi amarinizarea acestora; abordarea aprofundată a procesului tehnologic aferent confecţionării, asamblării şi saturării modulelor de corp navă; implicarea în activităţile specifice defectabilităţii şi efectuarea de reparaţii specifice la corpul navei, respectiv la instalaţiile, echipamentele şi sistemele navale de bord; abordarea procesului complex de proiectare preliminară a navelor, instalaţiilor şi echipamentelor de bord ale acestora; dezvoltarea şi aprofundarea deprinderilor intelectuale privind abordarea graduală a programelor de cercetare ştiinţifică reclamată de continuarea studiilor (doctorat şi programe de formare continuă), respectiv de profesarea curentă în domeniu; dezvoltarea şi aprofundarea deprinderilor de supraveghere şi întreţinere a navei, instalaţiilor, echipamentelor şi sistemelor navale de bord, ca personal ambarcat.

     Prin pregătirea multidisciplinară, se asigură absolvenţilor programului de studii universitare de masterat ISENA  disponibilitatea de a se adapta şi de a aborda sarcini variate şi complexe în cadrul domeniului arhitectură navală, conducând la o rapidă inserţie pe piaţa muncii şi la menţinerea calităţii de angajat pe o perioadă îndelungată de timp.