Examen de disertație

 

FINALIZARE STUDII UNIVERSITARE UOC

VERIFICARE ANTIPLAGIAT UOC

ARHIVARE. PUBLICARE. DEPOZIT DIGITAL

GHIDURI ELABORARE LUCRĂRI DE DISERTAȚIE

2024

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2024

 

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2024

 ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DISERTAȚIE VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.M - .DOC / .PDF
(b)     lucrarea de disertație tipărită, copertată și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.M - .DOC / .PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.M - .DOC  / .PDF
(e)       referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii proiectului de disertatie(cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.M - .DOC / .PDF
(f)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenului - TAXE - ANUNT
(g)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.M.
(h)    fișa de identificare digitală a lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11) – fișier tip TXT - FI_DISERTATIE_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt, generat în platforma Caliope (http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt), numai după obținerea acordului coordonatorului pentru susținerea lucrării de disertație.
 
Toți studenții înscriși la Examenul de DIsertatie vor trimite chestionarul FMEC_MASTERAT la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 
    

Înainte de înscriere, absolventul va trimite lucrarea de disertație (format pdf) spre verificarea antiplagiat coordonatorului științific. Fișierul trimis va fi denumit astfel: DISERTATIE_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume. Coordonatorul științific va urma instrucțiunile comisiei responsabile cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM.

 

Prima pagină a raportului de similitudini se va prinde în proiectul de disertatie copertat, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

 

Comisia responsabilă cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

- Preşedinte: Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

- Membru: Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

- Secretar: Ș.l.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Calendarul verificării antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

- 26. 06. 2024– 28. 06. 2024: transmiterea lucrărilor pentru verificare

- 05. 07. 2024 – 07. 07. 2024: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul) și primirea rezultatelor de către studenți

- 01. 09. 2024 – 04. 09. 2024: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul) și primirea rezultatelor de către studenți.

 

 DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

COMISII FINALIZARE STUDII 2023-2024 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Sesiunile iulie și septembrie 2024

 

 

Nr. crt.

Program de studii de masterat

Numele și prenumele

1.

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (ISENA)

Președinte:

Conf. univ. dr. ing. POPA Teodor

Membri:

1. Ş.l. univ. dr. ing. RĂDOIU Viorel-Bogdan

2. Ş.l. univ. dr. ing. DELISTOIAN Dmitri

3. Ş.l. univ. dr. ing. BUCUR Cosmin-Mircea

Secretar:

Asist. univ. drd. ing. CERȘAMBA Mădălina

Membru supleant:

Ş.l. univ. dr. ing. COTRUMBĂ Mirela-Rodica

2.

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor (OTPFU)

Președinte:

Prof.univ.ing.dr.habil. CRĂCIUN Eduard-Marius

Membri:

1. Conf.univ.dr. PRODAN Gabriel-Corneliu

2. Ş.l.univ.dr.ing. COTRUMBĂ Mirela-Rodica

3. Ş.l.univ.dr.ing. DELISTOIAN Dmitri

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. GHERGHIȘAN Maria

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. RĂDOIU Viorel-Bogdan

3.

Calitate și certificare în construcțiile sudate (CCCS)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. BORMAMBET Melat

Membri:

1. Prof.univ.dr.ing. NOCIVIN Anna

2. Ș.l.univ.dr.ing. IANCULESCU Gabriela

3. Ș.l.univ.dr.ing. CAZACU Mihăiță

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. GHERGHIȘAN Maria

Membru supleant:

Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

4.

Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP)

Președinte:

Conf.univ.dr.ing. MELNIC Lucia-Violeta

Membri:

1. Conf.univ.dr.ing. ILIE Constantin

2. Ş.l.univ.dr.ing. TOPALU Ana-Maria

3. Ş.l.univ.dr.ing. GURĂU Marian-Andrei

Secretar:

Asist.univ.drd.ing. STĂNIA Lucian

Membru supleant:

Ş.l.univ.dr.ing. MARIN Ruxandra

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

 

Sesiunea iulie 2024

Data *

Activitatea

10. 07. 2024

Examen finalizare studii Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (ISENA)

10. 07. 2024

Examen finalizare studii Calitate și certificare în construcțiile sudate (CCCS)

11. 07. 2024

Examen finalizare studii Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor (OTPFU)

11. 07. 2024

Examen finalizare studii Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP)

 

Absolvenții programelor de studii ISENA, OTPFU, CCCS, vor depune dosarele de înscriere la Examenul de Disertație la secretarul comisiei de examen, la sala   S40 (sala din gang, curtea interioară), astfel: 03.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00 sau 08.07.2024, interval orar 14:00 - 16:00,

 
 Absolvenții programului de studii IMSP, vor depune dosarele de înscriere la Examenul de Disertație la secretarul comisiei de examen, la sala A05 (sala corp   lângă Cantină), astfel: 05.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00 sau 08.07.2024, interval orar 16:00 - 18:00.
 
* Orele de începere, ordinea și sălile de desfășurare a examenelor vor fi transmise de către secretarii comisiilor de examen

 

Sesiunea septembrie 2024

Data *

Activitatea

06. 09. 2024

Examen finalizare studii Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate (ISENA)

06. 09. 2024

Examen finalizare studii Calitate și certificare în construcțiile sudate (CCCS)

06. 09. 2024

Examen finalizare studii Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP)

09. 09. 2024

Examen finalizare studii Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor (OTPFU)

* Orele de începere, ordinea și sălile de desfășurare a examenelor vor fi transmise de către secretarii comisiilor de examen.

 

 

2023

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2023

 

 METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2023

 ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DISERTAȚIE VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.M - .DOC / .PDF
(b)     proiectul de diseratie tipărit, copertat și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.M - .DOC / .PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.M - .DOC  / .PDF
(e)       referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii proiectului de disertatie(cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.M - .DOC / .PDF
(f)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenului - TAXE - ANUNT
(g)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.M.
(h)    fișa de identificare digitală a lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11) – fișier tip TXT - FI_DISERTATIE_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt, generat în platforma Caliope (http://calitate.univ-ovidius.ro/validator/generator-txt), numai după obținerea acordului coordonatorului pentru susținerea lucrării de disertație.
 
Toți studenții înscriși la Examenul de DIsertatie vor trimite chestionarul FMEC_MASTERAT la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 
    

Înainte de înscriere, absolventul va trimite proiectul de disertatie (format pdf) spre verificarea antiplagiat coordonatorului de proiect. Acesta va urma instrucțiunile din Informare CNFIS FDI 2022-0586 .

Prima pagină a raportului de similitudini se va prinde în proiectul de disertatie copertat, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

 

Comisia responsabilă cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

- Preşedinte: Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

- Membru: Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

- Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Calendarul verificării antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

- 26. 06. 2023– 28. 06. 2023: transmiterea lucrărilor pentru verificare

- 05. 07. 2023 – 07. 07. 2023: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul) și primirea rezultatelor de către studenți

- 01. 09. 2023 – 04. 09. 2023: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul) și primirea rezultatelor de către studenți.

 

 DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

COMISII FINALIZARE STUDII 2022-2023 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Sesiunile iulie și septembrie 2023

 

Funcție în comisie: Funcție didactică Nume Prenume

Program de studii de masterat

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Ilie Constantin


 

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

Membri: Conf.univ.dr.ing. Ilie Constantin

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Lect.univ.dr. Gheorghe Lucian

Secretar: Ş.l.dr.ing. Marin Ruxandra (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Gurău Andrei

 

 

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Membri: Prof.univ.ing.dr.matem.habil. Crăciun Eduard Marius

Conf.univ.dr.ing. Ilie Constantin

Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar: Ş.l.ing.dr. Stănescu Iuliana (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Viorel Bogdan

 

 

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

 

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Membri: Prof.univ.ing.dr.matem.habil. Crăciun Eduard Marius

Ş.l.dr.ing. Rădoiu Viorel Bogdan

Ş.l.dr.ing. Delistoian Dmitri

Secretar: Ş.l.dr.ing. Marin Ruxandra (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

 

 

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

 

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

 

Sesiunea iulie 2023

PSUM

Interval / Data / Ora*

Calitate și certificare în construcțiile sudate

10 iulie 2023

Ingineria și managementul sistemelor de producție

10 iulie 2023

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

11 iulie 2023

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate

11 iulie 2023

 

* Orele de începere și sălile de desfășurare vor fi transmise de către secretarii comisiilor de examen.


Sesiunea septembrie 2023

PSUM

Interval / Data / Ora*

Calitate și certificare în construcțiile sudate

05 septembrie 2023

Ingineria și managementul sistemelor de producție

05 septembrie 2023

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

06 septembrie 2023

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate

06 septembrie 2023

* Orele de începere și sălile de desfășurare vor fi transmise de către secretarii comisiilor de examen.

 

 

 

2022

 

 

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2022

 

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2022

Anexa 5M - Cerere alegere tema masterat - .DOC / .PDF

 

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DISERTAȚIE VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.M - .DOC / .PDF
(b)     proiectul de diplomă tipărit, copertat și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.M - .DOC / .PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.M - .DOC  / .PDF
(e)     fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-11) – fișier tip TXT - FI_DISERTATIE_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt;
(f)       referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii proiectului de diplomă (cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.M - .DOC / .PDF
(g)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenului - TAXE - ANUNT
(h)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.M.
 
Toți studenții înscriși la Examenul de Diplomă vor trimite chestionarul FMEC_MASTERAT la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 
    

Înainte de înscriere, absolventul va trimite proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat coordonatorului de proiect. Acesta va urma instrucțiunile din Informare CNFIS FDI 2022-0586 .

Prima pagină a raportului de similitudini se va prinde în proiectul de diplomă copertat, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

 

Comisia responsabilă cu verificarea antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

- Preşedinte: Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

- Membru: Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

- Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Calendarul verificării antiplagiat a lucrărilor de finalizare a studiilor FIMIM este:

 

- 27. 06. 2022 – 7. 07. 2022: transmiterea lucrărilor pentru verificare

- 08. 07. 2022 – 10. 07. 2022: retransmiterea lucrărilor pentru verificare (dacă este cazul). 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

 

COMISII FINALIZARE STUDII 2021-2022 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

 

Program de studii

Comisie

Secretar comisie

e-mail

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

 

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. BORMAMBET Melat

Membri:

Prof. univ. dr. ing. NOCIVIN Anna

Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol

Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Ş.l. dr. ing. CAZACU Mihăiţă

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție 

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia Violeta

Membri:

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Ş.l. dr. GHEORGHE Lucian

Ş.l. dr. ing. TOPALU Ana-Maria

Membru supleant:

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Asist. univ. dr. ing. GURĂU Andrei

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor 

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol

Membri:

Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard

Conf.univ.dr. ing. IZET-ÜNSALAN Kunsel Özel

Ş.l. dr. ing. COTRUMBĂ Mirela Rodica

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Viorel Bogdan

Ş.l. ing. dr. STĂNESCU Iuliana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. POPA Teodor

Membri:

Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard

Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Viorel Bogdan

Ş.l. dr. ing. PINTILIE Alexandru

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CALENDARUL EXAMENULUI DISERTAȚIE

Sesiunea iulie 2022

Activităţi

Interval / Data / Ora*

Sesiune de reexaminare suplimentară pentru anii terminali (anul II)

27 iunie 2022 – 03 iulie 2022

Pregătire și înscriere la Examen finalizare studii

04 iulie 2022 - 10 iulie 2022

Sesiunea I a Examenului de finalizare studii

11 iulie 2022 – 17 iulie 2022, astfel:

Calitate și certificare în construcțiile sudate

14 iulie 2022

Ingineria și managementul sistemelor de producție

11 iulie 2022

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

13 iulie 2022

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate

14 iulie 2022

* Orele de începere vor fi transmise de către secretarul comisiei de examen.

Sesiunea septembrie 2022

Activităţi

Interval / Data / Ora*

Sesiunea a II-a a Examenului de finalizare studii

01 septembrie 2022 - 07 septembrie 2022, astfel:

Calitate și certificare în construcțiile sudate

05 septembrie 2022

Ingineria și managementul sistemelor de producție

05 septembrie 2022

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

06 septembrie 2022

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate

06 septembrie 2022

* Orele de începere vor fi transmise de către secretarul comisiei de examen.

 

2021

EXAMEN DE DISERTAȚIE SESIUNILE IULIE - SEPTEMBRIE 2021

 

Regulament privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior – examene de licenta/diploma si disertatie – in cadrul Universitatii „Ovidius“ din Constanta 

Procedura operationala privind arhivarea si publicarea in depozitul digital institutional a lucrarilor de finalizare a studiilor universitare de licenta, masterat si doctorat - Universitatea „Ovidius“ din Constanta

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de diplomă şi examene de disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2021

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DISERTAȚIE VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a)     fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific – Anexa 1.M  - .DOC | . PDF
(b)    lucrarea de disertație tipărită, copertată și în format digital (pdf) pe CD;
(c)     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12) - Anexa 2.M - .DOC | . PDF
(d)     declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul  digital (cf. UOC-PO-12) - Anexa 3.M  - .DOC | . PDF
(e)     fișa de identificare digitală a lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11) – fișier tip TXT - FI_DISERTATIE_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume.txt;
(f)       referatul de apreciere întocmit de coordonatorul ştiinţific, care va concluziona, explicit şi motivat, propunerea privind admiterea în vederea susţinerii lucrării de disertație (cf. UOC-PO-12) - Anexa 4.M - .DOC | . PDF
(g)     dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor  - TAXE - ANUNT
(h)     fişa de lichidare (care va fi, în mod obligatoriu, inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – conform Regulamentului privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța - Anexa 1.M.
(i)     în cazul susținerii online, acordul privind înregistrarea examenului – .DOC | .PDF
 
Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. 
 
Înainte de înscriere, absolvenții vor trimite lucrarea de disertație (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. printr-un mesaj cu titlul DISERTATIE_2021_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume. După ce vor primi raportul de similitudini emis de program, îl vor prezenta coordonatorului științific care va întocmi referatul de la punctul f. Prima pagină a raportului de similitudini se va cuprinde în lucrarea de disertație copertată, imediat după prima copertă, fără a se pagina.

TAXE

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

COMISII FINALIZARE STUDII 2020-2021 în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

 

Sesiunile iulie și septembrie 2021

 

Program de studii

mod de susținere

Comisie

Secretar comisie

e-mail

Autovehicule Rutiere – IF

-fizic

 

Autovehicule Rutiere – IFR

-fizic

Preşedinte:

Prof. univ. ec. dr. ing. MANEA Laurenţiu Claudiu

Membri:

Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia-Violeta

Ş.l. dr. ing. TUDOR Camil

Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Energetică Industrială

-online

 

Preşedinte:

Prof. univ. dr. ing. MAMUT Eden

Membri:

Conf. univ. dr. ing. IZET-ÜNSALAN Kunsel Özel

Conf. univ. dr. PRODAN Gabriel Corneliu

Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. TAȘU Antonio Sorin

Asist. univ. dr. ing. MATEESCU Liviu

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingineria Sudării

-fizic

 

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

-fizic

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. BORMAMBET Melat

Membri:

Prof. univ. dr. ing. NOCIVIN Anna

Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol

Ş.l. dr. ing. IANCULESCU Gabriela

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Ş.l. dr. ing. CAZACU Mihăiţă

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF

-fizic

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IFR

-fizic

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

-fizic

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. MELNIC Lucia Violeta

Membri:

Ş.l. dr. ing. TOPALU Ana-Maria

Ş.l. dr. GHEORGHE Lucian

Ş.l. dr. ing. ILIE Constantin

Membru supleant:

Conf. univ. dr. ing. BORMAMBET Melat

Asist. univ. dr. ing. GURĂU Andrei

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Instalații și Echipamente Portuare și Marine

-online

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

-online

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. CÂRJALI Erol

Membri:

Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard

Prof. univ. dr. ing. POMAZAN Valentina Mihaela

Ş.l. dr. ing. COTRUMBĂ Mirela Rodica

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Bogdan

Ş.l. ing. dr. STĂNESCU Iuliana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sisteme și Echipamente Navale

-online

 

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

-online

Preşedinte:

Conf. univ. dr. ing. POPA Teodor

Membri:

Prof. univ. ing. dr. habil. CRĂCIUN Marius Eduard

Ş.l. dr. ing. RĂDOIU Bogdan Viorel

Ş.l. dr. ing. PINTILIE Alexandru

Membru supleant:

Ş.l. dr. ing. BUCUR Cosmin Mircea

Ş.l. ing. dr. STĂNESCU Iuliana

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DISERTAȚIE

 

 

Activităţi

Interval / Data

Sesiune de reexaminare suplimentară pentru anii terminali (anul II)

02 – 04 iulie 2021

Pregătire și înscriere la Examen finalizare studii

05 – 11 iulie 2021

Sesiunea I a Examenului de finalizare studii

12 – 18 iulie 2021, astfel:

Calitate și certificare în construcțiile sudate

12 iulie 2021

Ingineria și managementul sistemelor de producție

13 iulie 2021

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

16 iulie 2021

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate

15 iulie 2021

 

Sesiunea septembrie 2021

Activităţi

Interval / Data

Sesiunea a II-a a Examenului de finalizare studii

06 – 10 septembrie 2021, astfel:

Calitate și certificare în construcțiile sudate

06 septembrie 2021

Ingineria și managementul sistemelor de producție

07 septembrie 2021

Optimizarea tehnologiilor portuare și a funcționării utilajelor

07 septembrie 2021

Ingineria sistemelor și echipamentelor navale avansate

08 septembrie 2021

 

 

 

2020

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2020

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2020

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIE VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

  • (a) fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific, cu excepția avizelor; - se utilizează fișa de la punctul (h)
  • (b) lucrarea de licenţă/proiect de diplomă/lucrare de disertaţie în format digital (pdf);
  • (c) declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12);  DOC  - PDF
  • (d) declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul digital (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
  • (e) fișa de identificare digitală a lucrării de licență/ proiectului de diplomă/ lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11); TXT 
  • (f) referatul de apreciere întocmit de coordonatorul/îndrumătorul ştiinţific, care va concluziona explicit şi motivat propunerea privind admiterea în vederea susţinerii lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de disertație (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
  • (g) dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor;
  • (h) fişa de lichidare (care va fi în mod obligatoriu inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – Anexa 2 din Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. -  DOC  - PDF 

 

TAXE

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii

Secretar Comisie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

 

*Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) și proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5f. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

 

Programul de masterat Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

Programul de masterat Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

Programul de masterat Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DISERTAȚIE:

 

Programul de studii

Dată examen

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

8.07.2020

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

10.07.2020

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

7.07.2020

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

9.07.2020

 

 

 

 

2019

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA SEPTEMBRIE2019

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE SE VA FACE ÎN DATA DE 09.09.2019, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 9, PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT.

ÎNSCRIEREA PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, SE VA FACE ÎN ZILELE DE 5-6.09.2019, CONFORM ORARULUI AFIȘAT LA AVIZIERELE FACULTĂȚII.

 

CANDIDAȚII VOR TRIMITE SPRE VERIFICARE ANTIPLAGIAT LUCRAREA DE DISERTAȚIE ȘI VOR FACE ÎNSCRIEREA ÎN ACELEAȘI CONDIȚII PRECIZATE LA SESIUNEA IULIE 2019. 

 

2019

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2019

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2019

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIEVOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

a.       fişa de înscriere (Anexa 1.b); DOC - PDF

b.      fişa de lichidare (Anexa 2.b); DOC - PDF

c.       lucrarea de disertație, în format tipărit şi digital (pdf);

d.      copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

e.       certificatul de naştere, în copie legalizată;

f.       două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

g.      declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 3.b); DOC - PDF

h.      declaraţia de conformitate semnată de absolvent (Anexa 4.b); DOC - PDF

i.        fișa de identificare digitală a lucrării de disertație (cf. procedurii operaționale privind arhivarea lucrărilor de finalizare studii universitare); TXT

j.        raportul privind constatarea originalităţii lucrării de disertație, semnat de coordonatorul ştiinţific, prin care se admite sau respinge susţinerea în sesiunea de examen de disertație la care s-a înscris absolventul (Anexa 5.b); DOC - PDF

k.      dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor:

l.        acordul privind prelucrarea datelor personale. DOC - PDF

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de masterat

Secretar Comisie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Asist.univ.dr.ing. Andrei Gurău

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

 
*Înscrierea se va face conform programului afișat la avizierele facultății. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_MASTERAT_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) lucrarea de disertație spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5b. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.
 

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

            Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

            1. Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

 

Programul de masterat Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

            Programul de masterat Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de masterat Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de studii

Dată examen

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

04.07.2019

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

04.07.2019

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

04.07.2019

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

05.07.2019

 

 

 

arhiva

ARHIVĂ