Examen de disertație

 

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2020

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2020

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIE VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

  • (a) fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific, cu excepția avizelor; - se utilizează fișa de la punctul (h)
  • (b) lucrarea de licenţă/proiect de diplomă/lucrare de disertaţie în format digital (pdf);
  • (c) declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12);  DOC  - PDF
  • (d) declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul digital (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
  • (e) fișa de identificare digitală a lucrării de licență/ proiectului de diplomă/ lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11); TXT 
  • (f) referatul de apreciere întocmit de coordonatorul/îndrumătorul ştiinţific, care va concluziona explicit şi motivat propunerea privind admiterea în vederea susţinerii lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de disertație (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
  • (g) dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor;
  • (h) fişa de lichidare (care va fi în mod obligatoriu inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – Anexa 2 din Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. -  DOC  - PDF 

 

TAXE

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii

Secretar Comisie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

 

*Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) și proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5f. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

 

Programul de masterat Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

Programul de masterat Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

Programul de masterat Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DISERTAȚIE:

 

Programul de studii

Dată examen

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

8.07.2020

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

10.07.2020

Ingineria și Managementul Sistemelor de Producție

7.07.2020

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

9.07.2020

 

 

 

 

2019

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA SEPTEMBRIE2019

 

SUSȚINEREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE SE VA FACE ÎN DATA DE 09.09.2019, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 9, PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT.

ÎNSCRIEREA PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, SE VA FACE ÎN ZILELE DE 5-6.09.2019, CONFORM ORARULUI AFIȘAT LA AVIZIERELE FACULTĂȚII.

 

CANDIDAȚII VOR TRIMITE SPRE VERIFICARE ANTIPLAGIAT LUCRAREA DE DISERTAȚIE ȘI VOR FACE ÎNSCRIEREA ÎN ACELEAȘI CONDIȚII PRECIZATE LA SESIUNEA IULIE 2019. 

 

 

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2019

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2019

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIEVOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

a.       fişa de înscriere (Anexa 1.b); DOC - PDF

b.      fişa de lichidare (Anexa 2.b); DOC - PDF

c.       lucrarea de disertație, în format tipărit şi digital (pdf);

d.      copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

e.       certificatul de naştere, în copie legalizată;

f.       două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

g.      declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 3.b); DOC - PDF

h.      declaraţia de conformitate semnată de absolvent (Anexa 4.b); DOC - PDF

i.        fișa de identificare digitală a lucrării de disertație (cf. procedurii operaționale privind arhivarea lucrărilor de finalizare studii universitare); TXT

j.        raportul privind constatarea originalităţii lucrării de disertație, semnat de coordonatorul ştiinţific, prin care se admite sau respinge susţinerea în sesiunea de examen de disertație la care s-a înscris absolventul (Anexa 5.b); DOC - PDF

k.      dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor:

l.        acordul privind prelucrarea datelor personale. DOC - PDF

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de masterat

Secretar Comisie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Asist.univ.dr.ing. Andrei Gurău

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

 
*Înscrierea se va face conform programului afișat la avizierele facultății. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_MASTERAT_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) lucrarea de disertație spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5b. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.
 

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

            Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

            1. Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

 

Programul de masterat Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

            Programul de masterat Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de masterat Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de studii

Dată examen

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

04.07.2019

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

04.07.2019

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

04.07.2019

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

05.07.2019

 

 

 

arhiva

ARHIVĂ