Examen de disertație

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2018

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2018

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIE ŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII
URMĂTOARELE DOCUMENTE

  1. fişa de înscriere (.doc .pdf) şi acordul de prelucrare a datelor personale (.doc | .pdf); formularele se obţin de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent;
  2. fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; (.doc | .pdf)
  3. copie carte de identitate;
  4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
  5. două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
  6. declaraţia de autenticitate semnată de absolvent; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; (.doc | .pdf)
  7. dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

 

LUCRAREA DE DISERTAŢIE, ÎMPREUNĂ CU REFERATUL DE APRECIERE AL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC (.doc | .pdf)  ŞI DOCUMENTELE MENŢIONATE ANTERIOR,  SE VOR DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de masterat

Secretar Comisie
Examen de Disertaţie

Data/ora

Sala

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

07.07.2018/ 1000-1300

C1-M6

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Conf.univ.dr. Prodan Gabriel

02.07., 05.07., 08.07.2018/ 1400-1800

P 21

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

06.07.2018/ 800-1200; 1600-1800

07.07.2018/ 800-1200

ACN

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Conf.univ.dr. Prodan Gabriel

02.07., 05.07., 08.07.2018/ 1400-1800

P 21

 
 
 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

            Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

            1. Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

 

Programul de masterat Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Conf.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

            Programul de masterat Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de masterat Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Conf.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de studii de masterat

Data/ora susţinerii
Examenului de Disertaţie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

12.07.2018, 1400

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

13.07.2018, 1600

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

13.07.2018, 1600

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

11.07.2018, 1200

 

 

 

ARHIVĂ