Examen de disertație

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă începând cu anul universitar 2016 - 2017

 

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIEŞI SOLICITĂ ÎNSCRIEREA
TREBUIE SĂ DEPUNĂ LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII
URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

1.     fişa de înscriere; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolventi;(.doc | .pdf)

2.     fişa de lichidare; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii, se completează şi se semnează de către absolvent; (.doc | .pdf)

3.     copie carte de identitate;

4.     certificatul de naştere, în copie legalizată;

5.     două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

6.     declaraţia de autenticitate semnată de absolvent; formularul se obţine de pe site-ul facultăţii; (.doc | .pdf)

7.     dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor.

 

LUCRAREA DE DISERTAŢIE, ÎMPREUNĂ CU REFERATUL DE APRECIERE AL COORDONATORULUI ŞTIINŢIFIC (.doc | .pdf),  SE VOR DEPUNE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de masterat

Secretar Comisie
Examen de Disertaţie

Data/ora

Sala

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Ana-Maria TOPALU

07.09.2017/ 1000-1200

P21

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

07.09.2017/ 1000-1200

P21

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Asist.univ.dr.ing. Andrei GURĂU

07.09.2017/

800-1000 /

1400-1600

ACN

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela STĂNESCU

07.09.2017/ 1000-1200

P21

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de masterat Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte:           Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:               Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                            Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                            Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:              Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

 

Programul de masterat Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:               Conf.univ.dr.ing. Popa Theodor

                            Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan-Viorel

                            Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:              Ş.l.dr. Stănescu Iuliana

 

Programul de masterat Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Chircor Michael

Membri:               Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia-Violeta

                            Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                            Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:              Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

 

Programul de masterat Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte:           Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:               Prof.univ.dr.ing. Manea Adriana Teodora

                            Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                            Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela-Rodica

Secretar:              Ş.l.dr. Stănescu Iuliana

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

Examenul se va sustine in data de 08.09.2017, dupa programarea pe intervale orare stabilite pe fiecare program de studiu si care se va afisa in data de 07.09.2017, dupa incheierea inscrierilor.

 

PROGRAMARE - EXAMEN FINALIZARE STUDII - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

ARHIVĂ