Examen de disertație

EXAMEN DE DISERTAŢIE SESIUNEA IULIE 2019

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2019

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DISERTAŢIEVOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

a.       fişa de înscriere (Anexa 1.b); DOC - PDF

b.      fişa de lichidare (Anexa 2.b); DOC - PDF

c.       lucrarea de disertație, în format tipărit şi digital (pdf);

d.      copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

e.       certificatul de naştere, în copie legalizată;

f.       două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

g.      declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 3.b); DOC - PDF

h.      declaraţia de conformitate semnată de absolvent (Anexa 4.b); DOC - PDF

i.        fișa de identificare digitală a lucrării de disertație (cf. procedurii operaționale privind arhivarea lucrărilor de finalizare studii universitare);

j.        raportul privind constatarea originalităţii lucrării de disertație, semnat de coordonatorul ştiinţific, prin care se admite sau respinge susţinerea în sesiunea de examen de disertație la care s-a înscris absolventul (Anexa 5.b); DOC - PDF

k.      dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor:

l.        acordul privind prelucrarea datelor personale. DOC - PDF

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de masterat

Secretar Comisie

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Ingineria şi Managementul Sistemelor şi Echipamentelor Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Asist.univ.dr.ing. Andrei Gurău

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

 

*Înscrierea se va face conform programului afișat la avizierele facultății. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere lucrarea de disertație spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta condicătorului științific care va întocmi Anexa 5b.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

            Programul de masteratCalitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

            1. Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

 

Programul de masteratIngineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

            Programul de masteratIngineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de masteratOptimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DISERTAŢIE:

 

Programul de studii

Dată examen

Calitate şi Certificare în Construcţiile Sudate

04.07.2019

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producţie

04.07.2019

Ingineria Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate

04.07.2019

Optimizarea Tehnologiilor Portuare şi a Funcţionării Utilajelor

05.07.2019

 

 

 

 

ARHIVĂ