Laborator de încercări mecanice

Suprafață: 53.26 m2 și Nr. locuri: 15

 

Listă dotări:

Maşină universală pentru încercări la întindere-compresiune 20tf LBG 2007 cu calculator de comandă/proces
Mașină universală de încercat 100 tf  ZDM 1969 
Durometru tip Brinell
Durometru tip Rockwell
Ciocan-pendul Charpy
Punte tensometrică Vishay P3500
Punte tensometrică HBM
Aparat pentru măsurări tensometrice (Germania)
Dispozitive prelucrare și achizitie semnal traductoare National Instrumens
Extensometru
Dispozitiv de forfecare
Subler
Dinamometru
Ceas comparator
Truse de laborator formate din dispozitive de încercări, aparatură de măsură şi control, epruvete
Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage