Sala C2-M21: Laborator de mecanică, fizică și rezistența materialelor

Suprafață:  47 m2 și Nr. locuri: 26

 

Listă dotări:  

1) Dotare cu 27 de standuri individuale de lucru, realizate şi achiziţionate de la firma PHIWE din Elveţia, după cum urmează:

 • Dispozitiv pentru măsurarea mărimilor fizice fundamentale:  lungime, greutate şi timp
 • Dispozitiv pentru determinarea şi măsurarea momentului
 • Dispozitiv pentru determinarea modulului de elasticitate
 • Dispozitiv pentru evidenţierea histerezisului mecanic
 • Dispozitiv pentru studiul legii lui Hooke
 • Dispozitiv pentru studiul legii a doua a lui Newon
 • Dispozitiv pentru studiul ciocnirilor
 • Dispozitiv pentru studiul căderii libere
 • Dispozitiv pentru determinarea valorii acceleraţiei gravitaţionale
 • Dispozitiv pentru studiul mişcării pe direcţie oblică (aruncarea oblică)
 • Dispozitiv pentru studiul pendulului balistic
 • Dispozitiv pentru studiul momentului de inerţie şi a acceleraţiei unghiulare
 • Dispozitiv pentru determinarea forţei centrifuge
 • Dispozitiv pentru studiul conservării energiei mecanice / roata lui Maxwell
 • Dispozitiv pentru studiul giroscopului cu 3 axe. Legile giroscopului
 • Dispozitiv pentru studiul giroscopului cardanic. Legile giroscopului
 • Dispozitiv pentru studiul pendulului matematic
 • Dispozitiv pentru studiul oscilaţiilor unui arc spiral
 • Dispozitiv pentru studiul oscilaţiilor forţate
 • Dispozitiv pentru determinarea momentelor de inerţie pentru diferite corpuri / teorema Steiner
 • Dispozitiv Cobra 3 pentru determinarea vitezei sunetului în aer
 • Dispozitiv Cobra 3 pentru analiza frecvenţei de rezonanţă Helmholtz
 • Placă magnetică 1 şi 2 pentru demonstrarea didactică a experimentelor fizice

2) Dotare cu dispozitive experimentale pentru determinarea tensiunilor, după cum urmează:

 • Punte tensometrică Vishay P3500
 • Punte tensometrică HBM
 • Aparat pentru măsurări tensometrice (Germania)
 • Dispozitive de prelucrare şi achiziţie semnal traductoare National Instruments
 • Extensometru
 • Dispozitiv de forfecare
 • Şubler
 • Dinamometru
 • Ceas comparator
 • Truse de laborator formate din dispozitive de încercări, aparatură de măsură şi control, epruvete

 

3) Bibliotecă de profil conţinând standarde şi cataloage.