Oferta Educațională

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2016-2017 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2016

Pliant FIMIM 2016

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

IF FĂRĂ TAXĂ

IF
CU TAXĂ

IFR

Nr. de locuri/granturi de studii pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Numărul de locuri/granturi de studii
cu finanţare totală sau parţială din bugetul MENCS pentru tinerii de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă, pentru români de pretutindeni absolvenţi cu diplomă de bacalaureat obţinută în România

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

-

-

19

53

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

-

-

5

-

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

3

-

22

-

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

1 loc pentru rromi

-

53

63

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

-

-

30

-

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

8

1

54

-

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2016-2017 -

Programe de studii de masterat

PROGRAMUL DE STUDII
DE MASTERAT

IF FĂRĂ TAXĂ

IF
CU TAXĂ

Nr. de locuri/granturi de studii pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale UE, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Numărul de locuri/granturi de studii
cu finanţare totală sau parţială din bugetul MENCS pentru tinerii de origine română din R. Moldova, ţări învecinate şi diasporă, pentru români de pretutindeni

CALITATE ŞI CERTIFICARE
ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE

Plan de învățământ

5

1

44

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

Plan de învățământ

5

1

44

INGINERIA SISTEMELOR
ŞI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE

Plan de învățământ

5

1 loc cu bursă

44

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR

Plan de învățământ

5

1

44

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice