Oferta Educațională

 Sesiuni IULIE ȘI SEPTEMBRIE 2021

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

- an universitar 2021-2022 - 

 

Programe de studii de licenta și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2021

Pliant FIMIM 2021

Galerie foto

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

 

 

PROGRAM DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

INGINERIA SUDĂRII (IS)

IF

 

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE (SEN)

IF

 

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE (IEPM)

IF

 

IF

 

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ (EI)

IF

 

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE (AR - IF, AR - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC (IEDM - IF, IEDM - IFR)

IF

IFR

IF

IFR

NOTĂ: IF – Învăţământ cu Frecvenţă; IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

Toate programele universitare de licenţă sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER – CICLUL II

 

 

PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ

RO

Plan de învățământ

ENG

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE (CCCS)

IF

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE (ISENA)

IF

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR (OTPFU)

IF

IF

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE (IMSP)

IF

IF

 

 

Toate programele universitare de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

Sesiune IULIE 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2020-2021 -

 

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2020

Pliant FIMIM 2020

Galerie foto

 

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

(IF* FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

 

 

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ:

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

IF

IFR

INGINERIA SUDĂRII

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE

IF

IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

IF

 

*IF – Învăţământ cu Frecvenţă; **IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

Toate programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER – CICLUL II

 

 

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ:

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

IF

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR

IF

 

 

 

 

 

 

 

Toate programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

Sesiune Iulie 2019

”Înscrierea în sesiunea de admitere Iulie 2019 se încheie Sâmbătă 20.07.2019, ora 12.00
 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2019-2020 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2019

Pliant FIMIM 2019

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2019

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2019-2020 -

 

NUMĂRUL DE LOCURI 

 

Programe de studii de masterat

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

Sesiune Iulie 2018


 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2018-2019 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2018

Pliant FIMIM 2018

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2018-2019 -

 

NUMĂRUL DE LOCURI 

 

Programe de studii de masterat