Oferta Educațională

Sesiune IULIE 2020

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2020-2021 -

 

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2020

Pliant FIMIM 2020

Galerie foto

 

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

(IF* FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

 

 

PROGRAMUL DE STUDII DE LICENŢĂ

Plan de învățământ:

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

IF

IFR

INGINERIA SUDĂRII

IF

 

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

IF

 

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

IF

 

AUTOVEHICULE RUTIERE

IF

IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

IF

 

*IF – Învăţământ cu Frecvenţă; **IFR - Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

 

Toate programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

 

ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

Programe de studii de masterat - click pentru detalii

NUMĂRUL DE LOCURI LA STUDIILE DE MASTER – CICLUL II

 

 

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

Plan de învățământ:

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR DE PRODUCŢIE

IF

CALITATE ŞI CERTIFICARE ÎN CONSTRUCŢIILE SUDATE

IF

INGINERIA SISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR NAVALE AVANSATE

IF

OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR PORTUARE ŞI A FUNCŢIONĂRII UTILAJELOR

IF

 

 

 

 

 

 

 

Toate programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

 

Sesiune Iulie 2019

”Înscrierea în sesiunea de admitere Iulie 2019 se încheie Sâmbătă 20.07.2019, ora 12.00
 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2019-2020 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2019

Pliant FIMIM 2019

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2019

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2019-2020 -

 

NUMĂRUL DE LOCURI 

 

Programe de studii de masterat

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

Sesiune Iulie 2018


 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

- an universitar 2018-2019 -

 

Programe de studii și competențe - click pentru detalii

 

Ghidul candidatului 2018

Pliant FIMIM 2018

Galerie foto

 

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

NUMĂRUL DE LOCURI (IF*FĂRĂ TAXĂ, IF* CU TAXĂ, IFR**)

LA STUDIILE DE LICENŢĂ – CICLUL I

 

PROGRAMUL DE STUDII
DE LICENŢĂ

AUTOVEHICULE RUTIERE

Plan de învățământ: IF | IFR

ENERGETICĂ INDUSTRIALĂ

Plan de învățământ: IF

INGINERIA SUDĂRII

Plan de învățământ: IF

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL MECANIC

Plan de învățământ: IF | IFR

INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE PORTUARE ŞI MARINE

Plan de învățământ: IF

SISTEME ŞI ECHIPAMENTE NAVALE

Plan de învățământ: IF

 

*IF – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ; **IFR - ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Programele universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

 

DUPĂ ABSOLVIREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ, TINERII INGINERI AU POSIBILITATEA SĂ URMEZE PROGRAME DE MASTERAT

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
- an universitar 2018-2019 -

 

NUMĂRUL DE LOCURI 

 

Programe de studii de masterat