Conducere

Conducere:
DECAN: Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE
PRODECAN: Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET
DIRECTOR DEPARTAMENT Inginerie Navală, Portuară şi Energetică - Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU
DIRECTOR DEPARTAMENT Management Industrial și Autovehicule Rutiere - Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE 
 
Consiliul Facultății:
1. Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE
2. Prof.univ.ec.dr.ing. Laurenţiu-Claudiu MANEA
3. Prof.univ.dr.ing. Anna NOCIVIN
4. Prof.univ.dr.ing. Valentina Mihaela POMAZAN 
5. Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET
6. Conf.univ.dr.ing. Kunsel-Özel IZET-ÜNSALAN
7. Ş.l.dr.ing. Ana-Maria  TOPALU
8. Ş.l.dr.ing. Mirela-Rodica COTRUMBA
9. Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU
10. Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE
11. Ş.l.dr.ing. Alexandru PINTILIE
12. S.l.dr.ing. Cosmin Mircea BUCUR
13. Alexandra Laura DRAGOMIR – student IEDM
14. Mirela Alina MACHIDON – student SEN
15. Elis-Hiulia MUSTAFA – student EI
16. Florin Adrian NĂDRAG – student UIP
 
Consiliul Departamentului de Inginerie Navală, Portuară şi Energetică:
Prof.univ.dr.ing. Ionel NICOLAE
Conf.univ.dr.ing. Greti-Mihaela CHIŢU
Conf.univ.dr.ing. Erol CÂRJALI
Conf.univ.dr.ing. Kunsel-Özel IZET-ÜNSALAN
Ş.l.dr.ing. Viorel-Bogdan RĂDOIU
 
Consiliul Departamentului de Management Industrial şi Autovehicule Rutiere:
Prof.univ.dr.ing. Anna NOCIVIN
Prof.univ.ec.dr.ing. Laurenţiu-Claudiu MANEA
Conf.univ.dr.ing. Melat BORMAMBET
Ş.l.dr.ing. Constantin ILIE
Ş.l.dr.ing. Gabriela IANCULESCU