Master

Programe de studii de masterat

- an univ. 2015-2016 -

Durata cursurilor: 3 semestre, 90 credite transferabile

 

Domeniul de licență

Anul de studiu

Specializarea

I & II

Inginerie și management

Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP) – IF

Plan învățământ

(2009-2010)

Inginerie industrială

Calitate și certificare în construțiile sudate (CCCS) – IF

Plan învățământ

(2009-2010)

Științe Inginerești Ingineria Sistemelor si Echipamentelor Navale Avansate (ISENA)

Plan învățământ

(2015-2016)

Inginerie Mecanică Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor (OTPFU)

Plan învățământ

(2009-2010)