Master

Programe de studii de masterat

- an univ. 2018-2019 -

Durata cursurilor: 3 - 4 semestre, 90 - 120 credite transferabile

 

Domeniul de licență

Anul de studiu

Specializarea

I

II

Inginerie și management

Ingineria și managementul sistemelor de producție (IMSP) – IF

 

Plan învățământ

(2018-2019)

 

Plan învățământ

(2009-2010)

Inginerie industrială

Calitate și certificare în construțiile sudate (CCCS

 

Plan învățământ

(2018-2019)

 

 

Științe Inginerești Ingineria Sistemelor si Echipamentelor Navale Avansate (ISENA)

 

Plan învățământ

(2017-2018)

Inginerie Mecanică Optimizarea Tehnologiilor Portuare și a Funcționarii Utilajelor (OTPFU)

 

Plan învățământ

(2018-2019)