Domenii de cercetare

 

1.      Departamentul de Inginerie, Navală, Portuară şi Energetică

 

Cadrul didactic titular

Domenii și direcții de cecetare

Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Tehnologii mecanice convenționale
Cinematica roboților industriali
Analiza valorii
Managementul calității

Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Știința și Ingineria Materialelor Metalice
Aliaje de Al și aliaje de Ti,
Aliaje metalice amorfe și Nanocristaline,
Biomateriale metalice,
Bio-Nano-materiale

Conf.univ.dr.ing. Chiţu Greti-Mihaela

Mecanică tehnică şi vibraţii;
Mecanică, construcţia şi exploatarea navei;
Proiectare asistată computerizat specific ingineriei mecanice şi navale

Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia-Violeta

Managementul operațional al proiectelor
Ingineria și managementul producției
Cercetari operaționale
Logistică industrială

Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Proiectare tehnologii de sudare prin topire
Omologare proceduri de sudare și autorizare sudori
Comportarea la sudare a oţelurilor speciale (criogenice)

Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Inginerie mecanică
Echipamente navale

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Procedee neconvenționale de sudare
Oțeluri înalt aliate termorezistente
Optimizarea proceselor de sudare

Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Inginerie industrială
Ingineria sistemelor de producţie

Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Construcţii şi proiectare nave
Proiectare şi exploatare instalaţii navale
Tehnici computerizate

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Managementul calităţii

Ş.l.dr. Gheorghe Lucian

Știinte juridice
Psihologie
 

2.      Departamentul de Management Industrial şi Autovehicule Rutiere

 

Cadrul didactic titular

Domenii și directii de cecetare

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Inginerie Mecanică
Acționări hidraulice
Automatizări industriale

Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina

Design de produs (Product Design)
Inginerie Asistată de calculator (CAD, CAM, CAE)
ECODesign

Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Termodinamică aplicată la procese în sisteme energetice inclusiv celule de combustie și procese termo-mecanice în sisteme cu izolatori antivibratili de cauciuc

Procese de transfer de caldură și masa la scara micro și nano

Impactul ecologic al sistemelor de transport & transport intermodal

Ingineria microproceselor

Nanotehnologii și materiale pentru sisteme energetice avansate

Conf. dr. ing. Izet-Ünsalan Kunsel-Özel

Echipamente și sisteme de navigație

Giroscoape neconvenționale

Sisteme de navigație prin sateliți

Teoria reglării automate

Automatizări navale 

Conf.univ.dr.ing. Popescu Violeta

Geometrie descriptivă și Desen tehnic

Exploatare porturi și nave

Optimizarea și managementul activităților portuare

Transport intermodal

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Organe de maşini

Exploatarea şi diagnosticarea utilajelor şi instalaţiilor portuare

Analiza avariilor în structurile sudate

Ş.l.dr.ing. Rădoiu Viorel-Bogdan

Teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor;

Metoda elementului finit;

Tehnica tensometriei electrorezistive.

Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin-Mircea

Măsurători electrice, sisteme de achiziții de date, sisteme SCADA

Automatizări industriale

Echipamente electrice

Ş.l.dr.ing. Cotrumba Mirela-Rodica

Tematica de cercetare ştiinţifică este preponderent interdisciplinară, cu caracter fundamental şi implicaţii aplicative privind instalaţiile de ridicat navale şi portuare: studii privind soluţii de automatizare electrohidraulică a sistemelor de ridicare ale macaralelor de bord în scopul compensării efectelor mişcărilor perturbatoare provocate de mişcările navei şi de cele ale macaralei asupra sarcinii suspendate în cârligul macaralei.

Dinamica instalaţiilor de ridicat navale şi portuare

Utilaje pentru construirea porturilor

Geometrie descriptivă şi desen tehnic

Asist.dr.ing. Avram Rita-Elena

Temodinamică fundamentală și aplicată

Transfer de caldură și masă

Proiectarea sistemelor și echipamentelor termice

Microschimbatoare de caldură

Bilanțuri energetice

Asist.univ.drd.ing. Bogaciov Angela

Organe de mașini

Tribologie

Prep.univ.drd.ing. Mateescu Liviu

Măsurători eletrice, sisteme de achiziții de date, sisteme SCADA
Surse regenerabile de energie
Calitatea energiei electrice