Examen de diploma

EXAMEN DE LICENTA  SESIUNEA IULIE 2020

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2020

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

(a) fişa de înscriere, completată cu datele personale și informații legate de denumirea temei, respectiv conducătorul științific, cu excepția avizelor; - se utilizează fișa de la punctul (h)
(b) lucrarea de licenţă/proiect de diplomă/lucrare de disertaţie în format digital (pdf);
(c) declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
(d) declarația, pe proprie răspundere, de conformitate a exemplarului tipărit cu exemplarul digital (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
(e) fișa de identificare digitală a lucrării de licență/ proiectului de diplomă/ lucrării de disertație (cf. UOC-PO-11); TXT
(f) referatul de apreciere întocmit de coordonatorul/îndrumătorul ştiinţific, care va concluziona explicit şi motivat propunerea privind admiterea în vederea susţinerii lucrării de licență/proiectului de diplomă/lucrării de disertație (cf. UOC-PO-12);  DOC - PDF
(g) dovada achitării taxei aferente susţinerii examenelor;
(h) fişa de lichidare (care va fi în mod obligatoriu inclusă în dosarul absolventului pentru eliberarea diplomei) – Anexa 2 din Regulamentul privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de licență/diplomă și disertație - în cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. -  DOC - PDF 

 

TAXE

Anunț privind achitarea taxelor de către studenți prin virament bancar

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii

Secretar Comisie

Sisteme şi Echipamente Navale

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Autovehicule Rutiere

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

 

*Înscrierea se va face conform programului transmis de către secretarii comisiilor de examinare. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) și proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5f. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

 

Programul de studii de licenţă Sisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

Programul de studii de licenţă Ingineria Sudării

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

 

Programul de studii de licenţă Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri: Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar: Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

Programul de studii de licenţă Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Lector univ. dr. Gheorghe Lucian

Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant: Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

Programul de studii de licenţă Autovehicule Rutiere

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu Claudiu

Membri: Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar: Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

 

Programul de studii de licenţă Energetică Industrială

Preşedinte: Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri: Conf.univ.dr. ing. Izet-Unsalan Kunsel

Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

Secretar: Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

Membru supleant: Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DIPLOMĂ:

 

Programul de studii

Dată examen

Sisteme şi Echipamente Navale

10.07.2020

Ingineria Sudării

8.07.2020

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

9.07.2020

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

7.07.2020

Autovehicule Rutiere

11.07.2020

Energetică Industrială

6.07.2020

 

 
 

EXAMEN DE DIPLOMĂ 2019

EXAMEN DE DIPLOMĂ  SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DIPLOMĂ SE VA FACE ÎN DATA DE 09.09.2019, CU ÎNCEPERE DE LA ORA 9, PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ SEN, IS, IEDM IF ŞI IFR, EI ŞI IEPM, RESPECTIV ÎN DATA DE 14.09.2019 PENTRU PROGRAMUL DE STUDII AR IF ŞI IFR.

ÎNSCRIEREA PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, SE VA FACE ÎN ZILELE DE 5-6.09.2019, PENTRU PROGRAMELE DE STUDII DE LICENŢĂ SEN, IS, IEDM IF ŞI IFR, EI ŞI IEPM, RESPECTIV ÎN ZILELE DE 12-13.09.2019 PENTRU PROGRAMUL DE STUDII AR IF ŞI IFR CONFORM ORARULUI AFIŞAT LA AVIZIERELE FACULTĂŢII.

CANDIDAŢII VOR TRIMITE SPRE VERIFICARE ANTIPLAGIAT PROIECTUL DE DIPLOMĂ ŞI VOR FACE ÎNSCRIEREA ÎN ACELEAŞI CONDIŢII PRECIZATE LA SESIUNEA IULIE 2019.

 

METODOLOGIE PROPRIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de diplomă şi disertaţie - în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 2019

ABSOLVENŢII CARE AU DREPTUL SĂ SUSŢINĂ
EXAMENUL DE DIPLOMĂ VOR DEPUNE LA ÎNSCRIERE URMĂTOARELE DOCUMENTE

 

 

a.       fişa de înscriere (Anexa 1.a); DOC - PDF

b.      fişa de lichidare (Anexa 2.a); DOC - PDF

c.       proiectul de diplomă, în format tipărit şi digital (pdf);

d.      copie buletin/carte de identitate sau paşaport;

e.       certificatul de naştere, în copie legalizată;

f.       două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;

g.      declaraţia de autenticitate semnată de absolvent (Anexa 3.a); DOC - PDF

h.      declaraţia de conformitate semnată de absolvent (Anexa 4.a); DOC - PDF

i.        fișa de identificare digitală a proiectului de diplomă (cf. procedurii operaționale privind arhivarea lucrărilor de finalizare studii universitare); TXT

j.        raportul privind constatarea originalităţii proiectului de diplomă, semnat de coordonatorul ştiinţific, prin care se admite sau respinge susţinerea în sesiunea de examen de diplomă la care s-a înscris absolventul (Anexa 5.a); DOC - PDF

k.      dovada achitării taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor:

l.        acordul privind prelucrarea datelor personale. DOC - PDF

 

 

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR MENȚIONATE SE VA FACE LA SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN*, DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

Programul de studii de licenţă

Secretar Comisie

Autovehicule Rutiere – IF și IFR

Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Energetică Industrială

Asist.univ.dr.ing. Liviu Mateescu

Ingineria Sudării

Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic – IF și IFR

Asist.univ.dr.ing. Andrei Gurău

Sisteme şi Echipamente Navale

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Ş.l.dr.ing. Iuliana-Mihaela Stănescu

 

*Înscrierea se va face conform programului afișat la avizierele facultății. Absolvenții vor trimite înainte de înscriere fișa de identificare în format electronic (FI_LICENTA_An_Nume.Initiala-Tatalui.Prenume) și proiectul de diplomă (format pdf) spre verificarea antiplagiat la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; după ce vor obține raportul de similitudini emis de program îl vor prezenta conducătorului științific care va întocmi Anexa 5a. Fișa de identificare va fi inclusă și în dosarul cu documentele menționate mai sus.

 

 

 

COMPONENŢA COMISIILOR EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii de licenţăSisteme şi Echipamente Navale

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

                               Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor

                               Ş.l.dr.ing. Pintilie Alexandru

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

           

Programul de studii de licenţăIngineria Sudării

Preşedinte:             Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nocivin Anna

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Cazacu Mihăiţă

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

           

Programul de studii de licenţăInstalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

Membri:                 Prof.univ.dr.matem. habil.ing. Crăciun Marius Eduard

                               Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol

                               Ş.l.dr.ing. Cotrumbă Mirela Rodica

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Stănescu Iuliana

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Manea Greti Mihaela

 

            Programul de studii de licenţăInginerie Economică în Domeniul Mecanic

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Chircor Mihael

Membri:                 Conf.univ.dr.ing. Melnic Lucia Violeta

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Topalu Ana-Maria

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Gurău Andrei

Membru supleant:  Conf.univ.dr.ing. Bormambet Melat

 

            Programul de studii de licenţăAutovehicule Rutiere

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing.ec. Manea Laurenţiu Claudiu

Membri:                 Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ionel

                               Ş.l.dr.ing. Ilie Constantin

                               Ş.l.dr.ing. Ianculescu Gabriela

Secretar:                 Ş.l.dr.ing. Tudor Camil

Membru supleant:  Prof.univ.dr.ing. Pomazan Valentina Mihaela

 

            Programul de studii de licenţăEnergetică Industrială

Preşedinte:             Prof.univ.dr.ing. Mamut Eden

Membri:                 Conf.univ.dr. ing. Izet-Unsalan Kunsel

                               Conf.univ.dr. Prodan Gabriel Corneliu

                               Ş.l.dr.ing. Bucur Cosmin Mircea

Secretar:                 Asist.univ.dr.ing. Mateescu Liviu

Membru supleant:  Ş.l.dr.ing. Rădoiu Bogdan Viorel

 

 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE DIPLOMĂ:

 

Programul de studii

Dată examen

Sisteme şi Echipamente Navale

04.07.2019

Ingineria Sudării

04.07.2019

Instalaţii şi Echipamente Portuare şi Marine

05.07.2019

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic IF și IFR

04.07.2019

Autovehicule Rutiere IF și IFR

06.07.2019

Energetică Industrială

05.07.2019