Anunturi admitere

2020

Depunerea documentelor necesare admiterii Iulie - Septembrie 2020

Depunerea documentelor necesare încheierii înmatriculării Sesiunea Iulie - Septembrie 2020 se vor depune conform următorului program:

 

Program de învățământ

Data

Interval orar

1

Sisteme și echipamente navale

16.09.2020

10-14

2

Autovehicule rutiere

23.09.2020

3

Energetică industrială

22.09.2020

4

Ingineria sudării

18.09.2020

5

Instalații și echipamente portuare și marine

17.09.2020

6

Inginerie economică în domeniul mecanic

21.09.2020


 Documentele necesare: documentele originale depuse în sistem online pe platforma de admitere, precum și contractul de studii.

Este necesară prezența studenților a căror formă de învățământ s-a modificat (de la forma de învățământ cu taxă la forma de învățământ fără taxă) și a studenților la forma de învățământ cu taxă.

Depunerea se va realiza la sediul facultății, Secretariat (Bd. Mamaia Nr. 124 – etaj 2, sala E 31).

 

 

 

 

 

 

 Înmatriculări Admitere 2020:                                       
I. Candidații declarați admiși pe locuri fără taxă (bugetate) - înmatriculări față în față
  • Candidații admiși pe locuri bugetate se vor prezenta personal pentru înmatriculare la sediul FIMIM, în perioada 23-25 iulie 2020, până în ora 16:00.
  • În vederea înmatriculării, candidații vor avea asupra lor legitimația/legitimațiile de concurs obținute la înscriere și au obligația depunerii în original a cererilor de înscrierediplomei de bacalaureat, precum și 4 fotografii tip buletin. De asemenea, vor fi prezentate originalele și copii tipărite (în scopul autentificării) ale certificatului de nașterecertificatului de căsătorie (dacă este cazul), cărții de identitatedovezii achitării taxei de înmatriculare (100 lei), într-un singur dosar plic de carton
Nedepunerea/Neprezentarea acestor documente atrage sancțiunea de a fi declarat respins (pierderea locului obținut în urma concursului de admitere). 
  • Taxa de înmatriculare se achită anterior înmatriculării, exclusiv prin transfer bancar, în contul universității (același în care s-a achitat taxa de înscriere), cu următoarele mențiuni: taxă înmatriculare, nume-prenume candidat, facultatea și programul de studii ales.  
Locație înmatriculare: Bd. Mamaia, Nr. 124, sala S39 - (Hartă)
Condiții de prezentare: mască, mânuși și un pix pe care îl va folosi doar candidatul!

II. Candidații declarați admiși pe locuri cu taxă - înmatriculări online
  • Candidații admiși pe locuri cu taxă vor primi prin e-mail Contractul de Studii de la comisia tehnică de admitere FIMIM, până în data de 25.07.2020, ora 16:00. În vederea înmatriculării, ca răspuns la e-mail-ul primit, candidații vor transmite contractul de studii semnat și dovada privind plata taxei de înmatriculare (100 lei) și a primei rate din taxa de școlarizare (800 lei – programe de licență) atașate mesajului respectiv
  • În conținutul aceluiași e-mail, candidații vor preciza clar (dacă este cazul) Solicit retragerea de la programul / programele de studii la care m-am mai înscris în sesiunea iulie 2020: AR – IF AR – IFR / EI / IS / IEDM / IEPM / SEN  (se va/vor alege varianta/variantele corespunzătoare).
Adresa de corespondențăThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." rel="noopener noreferrer" target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Achitarea taxelor menționate se face exclusiv prin transfer bancar, în contul UOC (același în care s-a achitat taxa de înscriere: RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, Cod Fiscal 4301332), cu următoarele mențiuni: taxă înmatriculare și rata 1 taxă de școlarizare, nume prenume candidat, FIMIM și programul de studii ales.
  • Până la începerea anului universitar 2020-2021, candidații înmatriculați în anul I de studii cu taxă au obligația depunerii, într-un dosar plic de cartona 4 fotografii tip buletin și a două exemplare originale ale contractului de studii precum și a prezentării originalelor și copiilor tipărite (în scopul autentificării) ale documentelor încărcate la înscriere pe platforma on-line a admiterii, după un program ce va fi anunțat ulterior
Nedepunerea/Neprezentarea acestor documente atrage sancțiunea de a fi declarat respins (pierderea locului obținut în urma concursului de admitere)
IMPORTANT: Există posibilitatea ca un număr de candidați declarați cu taxă să își modifice statutul în admis fără taxă. Aceștia vor fi anunțați telefonic de către comisia tehnică de admitere FIMIM și, pentru înmatriculare, vor respecta condițiile de înmatriculare de la pct. I. (Candidații declarați admiși pe locuri fără taxă (bugetate) - înmatriculări față în față).
Nr. telefon de corespondență: 0790 323 505
 
Mulțumim celor care s-au înmatriculat deja. Vă urăm ”Bine ați venit” printre viitorii ingineri!

 

 

ARHIVA

10.09.2019 |  Lista cu ordinea de intrare la proba de concurs pentru admiterea la studii de master

 

 

 

 

21.07.2019 | Ordinea de intrare la proba de concurs pentru admiterea la studii de master la FIMIM.

 

11.09.2018 | ORDINEA DE INTRARE LA PROBA ORALĂ A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA STUDII DE MASTER

25.07.2018 | LICENTA -  ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIȘI! ÎNMATRICULAREA SE FACE LA COMISIA TEHNICĂ DE ADMITERE

25.07.2018 | MASTERAT -  ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIȘI! ÎNMATRICULAREA SE FACE LA COMISIA TEHNICĂ DE ADMITERE

24.07.2018 | ORDINEA DE INTRARE LA PROBA ORALĂ A CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA STUDII DE MASTER

23.07.2018 | ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIȘI! ÎNMATRICULAREA SE FACE LA COMISIA TEHNICĂ DE ADMITERE

 

 

Perioada de inmatriculari la Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima, se prelungeste pana pe 20.09.2016, orele 14:00

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI DE ADMITERE la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT
pentru anul universitar 2015-2016
 
 
Art. 6.(9) În cazul imposibilității departajării candidaților prin criteriile definite la articolul 6, alineatul 8, datorită egalității totale a notelor obținute la proba 1 a examenului de diplomă, respectiv la proba a 2-a examenului de diplomă, departajarea se va realiza în funcție de media anilor studiilor de licență.
(10) În condițiile în care candidatul depune la dosarul de concurs diploma de licență sau adeverință de licență, care conține nota examenului de diplomă sub forma unei singure probe a examenului de licență, calculul mediei generale de concurs (MG) va fi constituită din nota conținută de documentul depus.
 
Conform hotarârii Consiliului FIMIM din data de 09.10.2015

 
Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor inițiale (11.09.2015)
Depunerea contestațiilor se face la Registratura universității situată în Bld. Mamaia nr. 124.
Programul de depunere a contestațiilor este următorul:
Luni – Vineri orele 9.00 – 17.00
Sâmbătă – Duminică, orele 9.00-12.00.

 

 

Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor inițiale (26.07.2015, ora 9:00)

Depunerea contestațiilor se face la Registratura universității situată în Bld. Mamaia nr. 124.

Programul de depunere a contestațiilor este următorul:

Luni – Vineri orele 9.00 – 17.00

Sâmbătă – Duminică, orele 9.00-12.00.