Anunturi admitere

ARHIVA

2017

.

Sesiunea Septembrie 2016

Perioada de inmatriculari la Facultatea de Inginerie Mecanica, Industriala si Maritima, se prelungeste pana pe 20.09.2016, orele 14:00

 

Sesiunea septembrie 2015

METODOLOGIA PROPRIE DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE
A CONCURSULUI DE ADMITERE la FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ, LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT
pentru anul universitar 2015-2016
 
 
Art. 6.(9) În cazul imposibilității departajării candidaților prin criteriile definite la articolul 6, alineatul 8, datorită egalității totale a notelor obținute la proba 1 a examenului de diplomă, respectiv la proba a 2-a examenului de diplomă, departajarea se va realiza în funcție de media anilor studiilor de licență.
(10) În condițiile în care candidatul depune la dosarul de concurs diploma de licență sau adeverință de licență, care conține nota examenului de diplomă sub forma unei singure probe a examenului de licență, calculul mediei generale de concurs (MG) va fi constituită din nota conținută de documentul depus.
 
Conform hotarârii Consiliului FIMIM din data de 09.10.2015

 
Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor inițiale (11.09.2015)
Depunerea contestațiilor se face la Registratura universității situată în Bld. Mamaia nr. 124.
Programul de depunere a contestațiilor este următorul:
Luni – Vineri orele 9.00 – 17.00
Sâmbătă – Duminică, orele 9.00-12.00.

 

Sesiunea iulie 2015

Contestațiile se depun în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor inițiale (26.07.2015, ora 9:00)

Depunerea contestațiilor se face la Registratura universității situată în Bld. Mamaia nr. 124.

Programul de depunere a contestațiilor este următorul:

Luni – Vineri orele 9.00 – 17.00

Sâmbătă – Duminică, orele 9.00-12.00.