ACTIV

 

 

Despre proiect

 

Prezentarea proiectului 

 

Obiectivul general al proiectului este diminuarea ratei de abandon a studiilor terțiare universitare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane, prin măsuri de sprijin financiar și de asistență educațională în domeniul antreprenorial, în scopul corelării ofertei de studii a universităților partenere cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/domeniile identificate prin SNC și SNCDI.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1: Cresterea ratei de participare si de finalizare/absolvire a cursurilor in invatamantul tertiar universitar a 440 de tineri, din care 360 din grupele defavorizate, pe o perioada de 24 de luni;

O.S.2: Cresterea nivelului de competente a 75 de cadre didactice din invatamantul tertiar universitar, prin introducerea continutului educational inovator si resurse de invatare moderna din cadrul a cinci institute de invatamant acreditate;

O.S.3: Dezvoltarea/imbunatatirea a 5 oferte educationale in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, prin corelarea lor cu nevoile pietei muncii.

 

Grupul țintă al proiectului include trei categorii de persoane, conforme cu doi indicatori de realizare vizați de competiția de proiecte: a) personal didactic (4S106), b) studenți din învățământul terțiar universitar (4S100) și c) elevi (4S100). La nivelul Universității „Ovidius” din Constanța se vor implementa activități care vizează primele două categorii de grupuri țintă, respectiv 25 de studenți și 20 cadre didactice de la următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială și Maritimă, Facultatea de Matematicăşi Informatică

 

Activitățile proiectului:

Activitatile proiectului

A1. Managementul proiectului

sA1.1 Managementul proiectului

A2. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

sA2.1. Decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara

A3.Informare si selectare Grup Tinta

sA3.1 Informare si selectare Grup Tinta

A4. Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar

sA4.1 Implementarea unor pachete integrate de măsuri de asistență educațională și sprijin financiar

A5. Derularea de activități de informare, de consiliere profesionala si de organizare a unor vizite la universități

sA5.1 Derularea de activități de informare, de consiliere profesionala si de organizare a unor vizite la universități

A6. Derularea de actiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar

sA6.1 Derularea de actiuni de perfecționare profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar

A7. Dezvoltarea de oferte educationale cu continut inovator in invatamantul tertiar universitar

sA7.1 Dezvoltarea de oferte educationale cu continut inovator in invatamantul tertiar universitar

 

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni și se desfășoară în perioada 20 iunie 2019 – 19 iunie 2021

 

Valoareatotală eligibilă a proiectului este de 7.666.069,33 lei, din care 7.534.975,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

 

 

Liderul de proiect:

Universitatea "Danubius" din Galati

 

  http://www.univ-danubius.ro/

 

Parteneri:

  • Asociația Profesională Patronatul Român din Industria de Mecanică Fină, Optică și Mecatronică – APROMECA

 

http://www.apromeca.ro/

 

  • Universitatea Politehnică din București 

 


https://upb.ro

 

  • Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 

 

 

https://www.ugal.ro 

 

  • Universitatea "Valahia" din Târgovişte 

 

 

 https://www.valahia.ro

 

 

  • Universitatea „Ovidius” din Constanța 

 

 

https://www.univ-ovidius.ro

 

Website: http://imim.univ-ovidius.ro/proiecte-in-derulare/activ

 

Persoana de contact:

Coordonator din partea Universităţii „Ovidius” din Constanta - partener 5 - Melnic Lucia-Violeta (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel 0722454152 )

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

 

 

 

Anunțuri / Comunicate

Conferinta de lansare a proiectului

Conferința de lansare a proiectului se va desfășura în data de 24 iulie 2019, începând cu ora 13:00, în Sala Senatului Universității “Danubius” din Galați.

 

 

Grupul tinta al proiectului pentru P5 - UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANTA

* 25 de studenţi si 20 cadre didacticede la urmatoarele facultati: Facultatea de Inginerie Mecanica Industriala si Maritima

Formulare grup tinta

Declaratie de evitare a dublei finantari UOC

Declaratie de apartenenta GT  UOC

Declaratie de disponibilitate UOC

Cerere inscriere GT  UOC

 Formular inregistrare  GT  UOC - GDPR

Acord date personale - GDPR

 
 
2.Metodologii / Proceduri / Planificari/ Programe- ACTIV
 

Metodologie de selectie grup tinta

Metodologie de acordare a sprijinului financiar (bursa student antreprenor)

Metodologie de derulare a programului de schimb de experiență și diseminare de bune practici pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar

Planificarea activitatii A6 - Derularea de activitati de perfectionare profesionala specializata pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar

 
 
3. Anunturi  

24.06.2020 | Anunt informare GT studenti_workshop

12.06.2020 | Lista finala cadre didactice validate pentru program schimb de experienta

09.06.2020 | Infomare GT cu activitati derulate in luna iunie 2020

06.06.2020 | Lista cadre didactice validate pentru programul de schimb de experienta si bune practici

30.05.2020 | PV selectie GT- cadre didactice

25.05.2020 | Anunt-informare cadre didactice GT program schimb de experienta 25.05

11.05.2020 | Informare GT cu privire la activitatile ce se vor desfasura in luna mai 2020

04.05.2020 | PV selectie (Studenti+Cadre didactice)

04.05.2020 | Anunt finalizare selectie GT

27.04.2020 | Anunt privind depunerea dosarelor de candidatura a cadrelor didactice pentru participarea in programul schimb de experienta si diseminare de bune practici

27.04.2020 | Informare GT- studenti privind implementarea jocurilor de afaceri in pachetul educational

21.04.2020 | Anunt pentru GT studenti selectionati in APRILIE

13.04.2020 | Informare GT-studenti cu activitati aprilie 2020

13.04.2020 | Anunt 3  Selectie Grup tinta Cadre didactice 

13.04.2020 | Anunt selectie - cadre didactice

03.04.2020 | Informare si consiliere de grup

03.04.2020 | Anunt selectie care didactice

31.03.2020 | Lista studenti selectati in GT pana la 31.03.2020

30.03.2020 | Anunt consiliere 30.03.2020

17.03.2020 | Anunt selectie grup tinta